โฮม » แนะนำในกิจกรรม
ปฏิทินของกิจกรรมตามเทศกาล

แนะนำในกิจกรรม

โครงการณดำเนินงาน

กลุ่มองค์กรที่พิจารณวางแผนขยายวงกว้างออกไป
กลุ่มองค์กรพิจารณาในการประชาสัมพันธ์
วางแผนการใหม่/กลุ่มพิจารณาภารกิจ

ให้ความเข้าใจในนานาชาติ/ให้ความร่วมมือ

กลุ่มที่ให้ความเข้าใจในนานาชาติ
กลุ่มการแพร่หลายกิจกรรม

แลกเปลี่ยนในท้องถิ่น

งานสังสรรค์ ปาร์ตี้
ไปทานบาบิคิว
งานของบ้านเกิด มิย่ามัทซึรี การรำโยซะโก้ย
ไปชมสถานที่
รว่มเล่นกีฬา
ไปสวนสตรอเบอรี่
ทำอาหาร
งานส่งท้ายปีเก่า

วัฒนธรรมญี่ปุ่น

การสัมผัสเรียนรู้ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ห้องเรียนรู้ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สอนวัฒนธรรมญี่ปุ่นแก่นักเรียนต่างประเทศ
แนะนำวัฒนธรรมให้กับนักเรียนต่างประเทศ

สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างอำเภอกับเมือง

แลกเปลี่ยนระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง
ภารกิจในด้านที่พักอาศัย
ภารกิจการแลกเปลี่ยนมิตรภาพ

ภาษาญี่ปุ่น

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น
ความรู้ที่กว้างในภาษาญี่ปุ่น
สัมผัสกับภาษาญี่ปุ่น
คร์อสการเรียนเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่น

ภาษาต่างประเทศ

คร์อสการเรียนภาษาต่างประเทศ
คร์อสการเรียนภาษาสเปน
คร์อสเรียนภาษาฝรั่งเศส
คร์อสการเรียนภาษาจีน
ล่ามแปลภาษา/กลุ่มล่ามที่แปลภาษา