โฮม » ข้อมูลข่าวสารการใข้ชีวิต » คลอดบุตร・เลี้ยงดูบุตร

คลอดบุตร・เลี้ยงดูบุตร

สมุดคู่มือสุขภาพแม่และลูก

เมื่อตั้งครรภ์และไปแจ้งที่อำเภอแล้วทางอำเภอจะให้สมุดคู่มือสุขภาพแม่และเด็กสมุดนี้จะมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปญ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาเกาหลี ถามรายละเอียดได้ที่แผนกโดยตรง
ระบบการทำเรื่องช่วยเหลือการบำบัดรักษาและ ผดุงครรภ์ พร้อมกัน

สำหรับ ผู้ที่ตั้งครรภ์ หลังคลอดบุตร
ของที่ต้องนำไปด้วย แจ้งการตั้งครรภ์ บัตรรับรองว่ามีประกันภัยสุขภาพ สมุดธนาคาร อิงกัง
ช่องรับเรื่อง แผนกครอบครัวที่มีลูก ช่องที่ปรึกษาสวัสดิการและประกันภัยต่างๆ ศูนย์สภาตำบลตามท้องถิ่น ฮิราอิชิ・โทมิย่า ・ศูนย์ชาวเมืองท้องถิ่น สึนะตะกาว่า
ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะ ชิ  โคโดโม คะเตกะ (แผนกครอบครัวที่มีลูก)
โทรศัพท์ 028-632-2388

ระบบการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ตั้งครรภ์

ผู้ที่ตั้งครรภ์ที่พำนักอยู่ในอำเภอเมืองอุซึโนมิยะ จะใช้ประกันภัยสุขภาพในการบำบัดรักษาไม่ได้ (ส่วนที่ตัวเองจ่ายไป) ที่อำเภออุซึโนมิยะมีระบบให้การช่วยเหลือ ช่วยสำหรับในกรณีที่ไปหาหมอหรือเข้าโรงพยาบาลเท่านั้น

สำหรับ หญิงที่ตั้งครรภ์ และได้รับการรับรองและช่วยในค่าบำบัดรักษา
สำหรับในช่วง ตั้งแต่วันที่ไปแจ้งและรับสมุดคู่มือแม่และเด็ก จนถึงวันคลอดบุตร หรือ (แท้งบุตร)
การทำเรื่องเกี่ยวกับการขอรับเงินช่วยค่าบำบัดรักษา
  1. ใบคำร้องขอความช่วยเหลือ โดยนำใบเสร็จรับเงินที่ทางโรงพยาบาลออกให้ ใบรับรองในการรักษาว่ามีอะไรบ้าง
  2. ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือได้ที่ ช่องรับเรื่องของอำเภอ
  3. จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้โดยการโอนเข้าบัญชี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุซึโนมิยะ ชิ โคโดโม คะเต กะ
โทรศัพท์ 028-632-2296

การฉีดยา(วัคซีน)ป้องกัน

วัคซีนนั้นมีไว้เพื่อช่วยป้องกันการติดต่อของโรค หรือถ้าได้รับเชื้อก็จะเบาบางลง ที่อำเภออุซึโนมิยะนี้มีการฉีดวัคซีนป้องกันตามตารางข้างล่าง ถ้าเด็กลงทะเบียนพำนักอาศัยอยู่ในเมือง และไปรับการฉีดวัคซีนตามกำหนด ก็จะไม่เสียค่าวัคซีน
จะไปฉีดวัคซีนต้องนำสมุดคู่มือสุขภาพแม่และเด็กไปด้วยทุกครั้ง โทรฯถามล่วงหน้าที่โรงพยาบาลว่า จะมีวันฉีดวัคซีนเมื่อไร

<ฉีดวัคซีนทีละอย่าง>
ชนิดของวัคซีนที่จะฉีด ตามตารางข้างล่างนี้ จะไปฉีดได้ตามโรงพยาบาลหรือคลีนิกต่างๆได้ในอำเภออุซึโนมิยะ

ชนิด ระยะ・จำนวนครั้ง วิธีการฉีด
วัคซีนรวม 3 อย่าง(DPT)
 โรคคอตีบ
 ไอกรน
 บาดทะยัก
ระยะแรกที่ 1 (3ครั้ง) หลังเกิดอายุจาก 3 เดือนขึ้นไปจนเกือบจะครบอายุ 7 ขวบกับ 6 เดือนหลังเกิดได้ 3 อาทิตย์ขึ้นไปจนถึงเกือบจะครบ 8 อาทิตย์เว้นระยะห่างไว้ก่อน จะฉีดวัคซีนเป็นครั้งที่ 3 (อายุที่อยู่ในเกณฑ์ฉีดวัคซีนหลังเกิดได้ 3 เดือนจนถึงอายุเกือบจะครบ 12 เดือน)
1 ช่วงระยะเวลา แล้วต้องเพิ่ม หลังเกิดจาก 3 เดือนจนถึง 7 ปี 6 เดือน ระยะแรกที่ 1 (3ครั้ง)หลังจากฉีดไปแล้วให้เว้นช่วงระยะเวลาไว้ 12 เดือนขึ้นไป (อายุที่อยู่ในเกณฑ์ฉีดวัคซีน 2 ขวบ)
วัคซีนรวม 2 อย่าง (DT)
 โรคคอตีบ
 บาดทะยัก
2 ช่วงระยะเวลา อายุมากกว่า 11 ปีขึ้นไป จนเกือบจะครบ 13 ปี
วัคซีนผสมหัดกับหัดเยอรมัน
 หัด
 หัดเยรมัน
ช่วงระยะที่ 1 หลังเกิดได้ 12 เดือน จนเกือบจะถึง 24 เดือน
ช่วงระยะ 2 ก่อนจะถึงปีเกณฑ์เข้าโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน จนถึงปีถัดไปของวันที่ 31 เดือนมีนาคม
ช่วงระยะ 3 ในระหว่างอยู่ชั้นม.1 จากวันที่ 1 เดือนเมษายนจนถึง วันที่ 31 เดือนมีนาคม
ช่วงงระยะ 4 มัธยมปลายปีที่ 3 จากวันที่ 1 เดือนเมษายน จนถึงปีถัดไป วันที่ 31เดือนมีนาคม
โรคไข้สมองอักเสบ ระยะแรกที่ 1 (2ครั้ง) หลังเกิดได้ 6 เดือนจนเกือบจะครบอายุ 7 ขวบ 6 เดือนหลังเกิดได้ 1อาทิตย์กว่าจนเกือบจะครบ 4 อาทิตย์ ทิ้งช่วงห่างไว้ก่อนแล้วจึงฉีดวัคซีนเป็นครั้งที่ 2
(ตามเกณฑ์อายุฉีดวัคซีน อายุ 3 ขวบ)
เพิ่มจากระยะที่ 1 หลังเกิดได้ 6 เดือนจนอายุก่อนจะครบ 7 ขวบ 6 เดือน ระยะแรกที่ 1 (2ครั้ง) หลังจากจบแล้ว ให้ทิ้งระยะเวลาไว้ 12 เดือนก่อน แล้วจึงรับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป (ตามเกณฑ์อายุฉีดวัคซีน อายุ 4 ขวบ)
ระยะที่ 2 มากกว่า 9 ขวบขึ้นไปจนอายุก่อนจะครบ13 ปี
(ตามเกณฑ์อายุฉีดวัคซีน อายุ 9 ปี)
BCG บีซีจี หลังเกิด อายุ 3 เดือนจน ถึงประมาณ 6 เดือน

องค์กรการบำบัดรักษาที่ฉีดยาป้องกันได้ในเมืองอุซึโนมิยะมีอยู่ 222 แห่ง

ประเภท จำนวนครั้ง วิธีรับการฉีดวัคซีน
มะเร็งปากมดลูก 3 ครั้ง เด็กหญิงที่เรียน ม.1 ถึงม. 4 (ม.ปลายที่ 1) ฉีดวัคซีนครั้งแรกหลังจากนั้น 1 เดือนจึงฉีดวัคซีนเป็นครั้งที่ 2 หลังจากนั้นอีก 6 เดือนต่อมาจึงฉีด วัคซีนเป็นครั้งที่ 3
ไข้หวัดใหญ่ประเภท บี 4 ครั้ง หลังเกิดได้ 2 เดือนจนถึงอายุก่อนจะครบ 7 เดือนเว้นช่วงห่างออกไป 4ถึง 8 อาทิตย์ก่อนฉีดวัคซีนครั้งที่ 3 หลังจากฉีดครั้งที่ 3 แล้วให้เว้นช่วงห่างออกไปอีก 1 ปีก่อนแล้วจึงฉีดวัคซีนอีก 1 ครั้ง
3 ครั้ง หลังจากเกิดได้ 7 เดือนจนถึงอายุก่อนจะครบ 12 เดือนจาก 4 อาทิตย์ถึง 8 อาทิตย์ จึงฉีดยาครั้งที่ 2 หลังจากฉีดวัคซีนครั้งที่ 2 แล้วให้เว้นช่วงห่างออกไป 1 ปีก่อนแล้วจึงรับการฉีด วัคซีน อีก 1 ครั้ง
1 ครั้ง จาก 1 ขวบถึง 4 ขวบ
ปอดบวมในเด็ก บัคเตรี่ตัวกลม 4 ครั้ง หลังเกิดได้ 2 เดือนจนถึงอายุก่อนจะครบ 7 เดือนฉีดวัคซีนครั้งที่ 3 ต้องฉีดวัคซีนให้ครบ ก่อนอายุจะครบ 12 เดือน เว้นระยะเวลาให้มากกว่า 27 วันแล้วฉีดวัคซีน ครั้งที่ 3 หลังจากฉีดครั้งที่ 3 ไปแล้ว ให้เว้นระยะห่างออกไปให้มากกว่า 60 วันก่อน แล้วจึงฉีดวัคซีนอีก 1 ครั้ง
3 ครั้ง หลังเกิดอายุได้ 7 เดือนจนถึงอายุก่อนจะครบ 12 เดือน รอเวลาให้ครบ27 วันเสียก่อน ถึงจะฉีดเป็นครั้งที่ 2 รอให้ครบ 12 เดือนก่อนแล้วจึงฉีดยาครั้งที่ 2 และจะต้องเว้นช่วงเวลาให้ห่างออกไปให้มากกว่า 60 วัน ถึงจะฉีดวัคซีนอีก 1 ครั้ง
2 ครั้ง 1 ขวบจนถึงอายุก่อนจะครบ 2 ขวบ ต้องเว้นช่วงเวลาให้มากกว่า 60 วันขึ้นไป ถึงจะฉีดยาครั้งที่ 2
1 ครั้ง 2 ขวบ จนถึง 4 ขวบ

<ฉีดวัคซีนเป็นหมู่คณะ>
วัคซีนที่บันทึกไว้ข้างล่างนี้สามารถไปขอรับวัคซีนได้ที่สถานรักษาพยาบาลในวันหยุดหรือเวลาวิกาล อำเภออุซึโนมิยะ ภายในท้องถิ่นคาวาอุจิ・ที่ คาวาอุจิโฮเก้นเซ็นเตอร์ และที่ ชิมิง เซ็นเตอร์ ทุกๆแห่ง

ประเภท จำนวนครั้ง วิธีการรับวัคซีน
โปรีโอ 2 ครั้ง หลังจากเกิดได้ 3 เดือน จนก่อนอายุจะครบ 7 ขวบกับ 6 เดือน
สอบถามรายละเอียด อุซึโนมิยะ ชิ โฮเก้น โยโบ กะ (แผนกประกัน และป้องกัน)
โทรศัพท์ 028-626-1114

ระบบการให้ความช่วยเหลือในการบำบัดรักษาเด็ก

เด็กเล็กจนถึงประถม 6 ที่พำนักอยู่ในเมืองอุซึโนมิยะนี้ กรณีที่ป่วยหรือบาดเจ็บต้องให้แพทย์บำบัดรักษา (ค่ารักษาที่จ่ายไป) ทางอำเภออุซึโนมิยะก็มีระบบช่วยค่ารักษา
ตอนที่พาเด็กไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลให้แสดงใบรับรองว่าเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือกับใบโฮเก้นที่ช่องรับเรื่องและไม่ต้องจ่ายเงิน จะช่วยสำหรับ ตอนที่ไปรับการรักษากับเข้าโรงพยาบาลรักษาตัว
ผู้ที่ต้องการใช้ระบบการช่วยเหลือในค่าบำบัดรักษาต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองในคุณสมบัติก่อน ไปขอทำเรื่องได้ที่ช่องรับเรื่องที่ทำการอำเภอ

สิ่งที่ต้องนำมาในเวลาขอทำเรื่อง เคงโกโฮเก้นโชที่มีชื่อของเด็ก อิงกัง สมุดบัญชีธนาคาร
ช่องรับเรื่อง ช่องปรึกษาเรื่องประกันภัยสุขภาพกับการสงเคราะห์ทั่วไป(แผนก) โคโดโมะคะเตกะ ศูนย์สภาตำบลทุกเขต ฮิราอิชิ・โทมิย่า・ศูนย์ชาวเมืองเขต สุงะตะกาวา
กรณีที่จ่ายค่ารักษาที่ช่องจ่ายเงิน
  1. ใบคำร้องและต้องมีใบเสร็จรับเงินที่ทางโรงพยาบาลออกให้แนบมาด้วยว่ามีการรักษาพยาบาล ออกใบรับรองบ่งบอกว่าใช้ประกันไปจำนวนกี่แต้ม
  2. ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือที่ช่องรับเรื่อง
  3. จะส่งเงินช่วยเหลือคืนให้ทางธนาคาร
สอบถามได้ที่ อำเภออุซึโนมิยะ ชิ (แผนก) โคโดโมะ คะเตกะ
โทรศัพท์ 028-632-2296

ระบบเงินช่วยในการบำบัดรักษาของครอบครัวที่เลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียว

สำหรับครอบครัวที่มีแต่พ่อ หรือแม่ เพียงคนเดียวเลี้ยงดูจนเด็กอายุจวนจะครบ 18 ปี นำกฎของประกันภัยสุขภาพมาใช้ถ้าได้รับการตรวจรักษาก็ต้องเสียค่าบำบัดรักษา (ต้องจ่ายเงินเอง) ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ ขึ้นอยู่ภายใต้วงจำกัดรายได้ด้วย

สำหรับ ครอบครัวที่มีแม่กับลูกหรือพ่อกับลูกหรือพ่อแม่ลูกนั้น (ปีที่เด็กอายุจะครบ 18 ปี จนถึงปลายปีการศึกษา)
สิ่งที่ต้องนำมาด้วยในการทำเรื่องรับรองว่ามีคุณสมบัติ ใบโฮเกน สมุดธนาคาร อิงกัง
ช่องที่รับทำเรื่องว่ามีคุณสมบัติ โคโดโมะคะเต กะ ศูนย์เทศบาลในเขตต่างๆ
กรณีจ่ายค่าบำบัดรักษาช่องที่จ่ายเงิน โคโดโมะคะเตกะ ช่องที่ปรึกษาศูนย์เขตเทศบาลประกันภัยสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ศูนย์ชาวเมืองทุกเขต บริการนอกสถานที่ทุกแห่ง
ถามรายละเอียด อำเภออุซึโนมิยะ โคโดโมะ คะเต กะ
โทรศัพท์ 028-632-2296