โฮม » กิจกรรมในเทศกา » ตารางงานในรอบปี
ปฏิทินของกิจกรรมตามเทศกาล
sidemenu

ตารางงานในรอบปี

ประจำปีเฮเซที่ 23 (ประจำปี 2011)
เดือน ตารางงาน
4  
5 งานเทศกาลประจำปี my อุซึโนมิยะ 2011 ที่ลานกว้างของสมาคมแลกเปลี่ยน
เก็กผลสตรอเบอรี่
6 งานประชุมใหญ่สามัญ ปีเฮเซที่ 23
7 ไปเข้าชมในสถานที่
8 มิย่ามัทซึรี   มิย่าโยซาโคย
9 มาชุมนุม รับประทานอาหารบุฟเฟ่   บาร์บิคิว
10 เข้าร่วมงานประจำปีโทจิหงิ นานาชาติ (จัดทำโดยสมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ จังหวัดโทจิหงิ)
เข้าร่วมงานเทศกาลมิยะโกะ (จัดทำโดยกรรมการผู้ดำเนินงานเทศกาลงานประจำปีมิยะโกะ)
11  
12 งานส่งท้ายปีเก่า  Year-end Party
1 งานชุมนุมอาหาร
2 งานเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3 แผ่นกระดานติดภาพถ่าย รายงานถึงกิจกรรมต่างๆของสมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ