โฮม » แนะนำในกิจกรรม

แนะนำในกิจกรรม

โครงการณดำเนินงาน

กลุ่มองค์กรที่พิจารณวางแผนขยายวงกว้างออกไป
กลุ่มองค์กรพิจารณาในการประชาสัมพันธ์
วางแผนการใหม่/กลุ่มพิจารณาภารกิจ

ให้ความเข้าใจในนานาชาติ/ให้ความร่วมมือ

กลุ่มที่ให้ความเข้าใจในนานาชาติ
กลุ่มการแพร่หลายกิจกรรม

แลกเปลี่ยนในท้องถิ่น

ไปทานบาบิคิว
ไปชมสถานที่
ทำอาหาร

วัฒนธรรมญี่ปุ่น

การสัมผัสเรียนรู้ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ห้องเรียนรู้ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สอนวัฒนธรรมญี่ปุ่นแก่นักเรียนต่างประเทศ
แนะนำวัฒนธรรมให้กับนักเรียนต่างประเทศ

สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างอำเภอกับเมือง

แลกเปลี่ยนระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง
ภารกิจในด้านที่พักอาศัย
ภารกิจการแลกเปลี่ยนมิตรภาพ

ภาษาญี่ปุ่น

ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น
สัมผัสกับภาษาญี่ปุ่น
คร์อสการเรียนเพื่อสอนภาษาญี่ปุ่น

ภาษาต่างประเทศ

คร์อสการเรียนภาษาต่างประเทศ
คร์อสการเรียนภาษาสเปน
คร์อสเรียนภาษาฝรั่งเศส
คร์อสการเรียนภาษาจีน
ล่ามแปลภาษา/กลุ่มล่ามที่แปลภาษา