โฮม » เกี่ยวกับ UCIA » เข้าเป็นสมาชิก

คำแนะนำในการเข้าเป็นสมาชิก

 NPO นิติบุคคลสมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติของอำเภออุซึโนมิยะ (UCIA) มีไว้เพื่อส่งเสริมให้เป็นสากลและเพิ่มโอกาสให้ทำความเข้าใจในนานาชาติ/ผู้ที่มีความสนใจอยากจะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนในนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นใครก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ คุณก็ได้ที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนฝูงและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับพวกเราไหม?

ถ้าเป็นสมาชิก UCIA แล้ว …

  1. ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว ก็จะได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการแลกเปลี่ยนนานาชาติได้ (ดูประกอบการอ้างอิงขององค์กร UCIA)
    เนื้อหาในงานกิจกรรมที่ที่จะมาเป็นอาสาสมัครคือกิจกรรมที่จัดขึ้นในเทศกาลหรือตามโอกาสต่างๆการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแก่ชาวต่างชาติ และการแลกเปลี่ยนระหว่างเมืองที่เป็น บ้านพี่เมืองน้อง
  2. จะส่งข่าวสารและแผ่นโฆษณาต่างๆ ของกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆไปให้อาสาสมัครนานาชาติ
  3. ได้ส่วนลดในราคาค่าเรียน (ยกเว้นในคร์อสเรียนบางอย่าง)
  4. จะได้พบปะแลกเปลี่ยนกับครอบครัวอุปถัมภ์ ที่มาเยือนจากเมืองพี่เมืองน้องและเมืองต่างๆ (จะต้องขอทำเรื่องต่างหากอีก)
  5. ผู้ที่มีบัตรสมาชิก จะได้รับบริการส่วนลดภายในตึก โอโมะเตซันโดะสแคร์

 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามารถดาวโลดได้จากโฮมเพรส
 เงินค่าสมาชิก นำมาจ่ายได้โดยตรงที่สำนักงานหรือจะโอนเข้าบัญชี ยูบิง ก็ได้

การแบ่งแยก สมาชิกรายปี ข้อควรสังเกต
สมาชิกประจำ ส่วนบุคคล 2,000 เยน ครอบครัวด้วย 1,000 เยน
หมู่คณะอาสาสมัคร 3,000 เยน หมู่คณะที่ไม่ได้ลงทะเบียน
กลุ่มนืติบุคคลที่มี 5,000 เยน นิติบุคคล NPO กล่มนิติบุคล/กลุ่มมูลนิธิ
สมาชิกที่ให้ความอุปถัมภ์ ส่วนบุคคล 1 ราย 5,000เยน กี่รายก็ได้
หมู่คณะของอาสาสมัคร 1 ราย 5,000เยน   กี่รายก็ได้
กลุ่มนิติบุคคลที่มีระดับ 1 ราย 10,000เยน  กี่รายก็ได้
หมู่คณะสมาชิกที่ให้ความร่วมมือ 3,000 เยน
<โอนเงินทางไปรษณีย์>
 หมายเลขบัญชีของไปรษณีย์: 00190-5-564738
 NPO สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติอำเภออุซึโนมิยะ ผู้อำนวนการ อุซุ้ย โยชิโกะ
หนังสือสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมาชิกส่วนบุคคล(Word:59KB)
สมาชิกที่เป็นหมู่คณะ(Word:60KB)