โฮม » ข้อมูลข่าวสารการใข้ชีวิต » การเดินเรื่องสำคัญ

การเดินเรื่องสำคัญ

การพำนักอยู่

ชาวต่างชาติจะมาพำนักอยู่ในญี่ปุ่นได้ก็ต่อเมื่อก่อนเข้ามาได้รับอนุญาตระยะเวลาพำนักและทำกิจกรรมในช่วงเวลาที่พำนักได้การเปลี่ยนสิทธิที่จะพำนัก และการต่อระยะเวลาในการพำนัก ขออนุญาตอยู่ถาวร และขออนุญาตทำกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาติ ต่างๆนี้ ให้ไปยื่นเรื่องที่กองตรวจคนเข้าเมือง สาขาอุซึโนมิยะได้

ชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาติพำนักในญี่ปุ่นในระหว่างยังมีอายุวีซ่าอยู่ถ้าจะเดินทางออกจากญี่ปุ่น ก็ต้องทำเรื่องขออนุญาตเข้าญี่ปุ่นใหม่ไว้ก่อนล่วงหน้าที่จะเดินทางออก ก็จะไม่ยุ่งยากเรื่องการตรวจสอบวีซ่า

เวลาที่ไปแจ้ง ระยะเวลาที่ต้องไปทำเรื่อง ของที่ต้องใช้
ขอแจ้งออกจากญี่ปุ่นและจะกลับเข้ามาใหม่ ก่อนเดินทางออกจากญี่ปุ่น ใบคำร้องขออนุญาตเข้ามาใหม่ หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างชาติ ค่าอากรแสตป์ม (1 ครั้ง 3000 เยนและถ้าจะไปหลายครั้ง 6000 เยน)
สอบถามได้ที่ โตเกียวนิวกัง กองตรวจคนเข้าเมืองสาขาอุซึโนมิยะ
Tokyo Regional Immigration Bureau Utsunomiya Branch Office
สถานที่ อุซึโนมิยะชิ โฮนโจ 4-15 NI เอ็นไอ บิรุ ชั้น 1
หมายเลขโทรฯ 028-600-7750
วันและเวลาทำงาน 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 (ยกเว้น เสาร์・อาทิตย์・วันหยุดราชการ)
นอกจากนี้ ดูจากโฮมเพส กองตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการยุติธรรม

การลงทะเบียนคนต่างชาติ

ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในญี่ปุ่นกรณีเกิน 90 วันขึ้นไป และคลอดลูกในญี่ปุ่นก็ต้องไปแจ้งลงทะเบียนของลูกบัตรประจำตัวคนต่างประเทศนั้นเป็นหลักฐานแสดงตัวที่สำคัญ และจำเป็นต้องพกติดตัวเสมอ
ในกรณีที่เดินทางกลับประเทศของตน ต้องคืนบัตรประจำตัวคนต่างชาตินี้ที่สนามบิน

สถานที่ๆรับเรื่อง หมายเลขโทรฯ วันเวลาที่รับเรื่อง
ที่ทำการอำเภออุซึโนมิยะ แผนกชาวเมืองและชาวต่างประเทศ
อุซึโนมิยะชิ อะซะฮี 1-1-5
028-632-2273 จันทร์ - ศุกร์: 8:30 - 17:15
(ยกเว้น เสาร์・อาทิตย์・วันหยุดราชการ)
ศูนย์เทศบาลท้องถิ่น คามิคาวาจิ
อุซึโนมิยะชิ นากะซาโต้โจ 181-3
028-674-3132
ศูนย์เทศบาลท้องถิ่น คามิคาวาจิ
อุซึโนมิยะชิ ชิระซาว่าโจ 500
028-671-3203
สาขาที่ทำการส่วนย่อยของอำเภอ
อุซึโนมิยะชิ บะบาโดรี 4-1-1
อุซึโนมิยะ โอโมเต ซันโดะ สแควร์ ชั้น 5
028-616-1542 จันทร์ - ศุกร์: 10:00 - 17:15
(ยกเว้นเสาร์อาทิตย์วันแดง)

<การขอลงทะเบียนครั้งแรก>

บัตรประจำตัวคนต่างชาตินั้นหลังจากทำเรื่องแล้ว ต้องใช้เวลารอประมาณ 4 อาทิตย์

ตอนที่ไปแจ้ง ระยะเวลาที่ต้องทำเรื่อง ของที่ต้องนำไป
เข้ามาพำนักในญี่ปุ่นครั้งแรก หลังจากเข้ามาแล้วภายใน 90 วัน พลาสปอร์ตรูปถ่าย 2 ใบ (ผู้ที่อายุไม่ถึง 16 ปี ไม่ต้องใช้รูป)
ตอนที่คลอดบุตร หลังคลอดแล้วภายใน 60 วัน แจ้งและขอใบรับรองในการรับเรื่อง

<ขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน>

ชาวต่างชาติที่มีบัตรแล้ว กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายในบัตรต้องไปแจ้งที่ทำการอำเภอหรือที่ศูนย์เทศบาลท้องถิ่น และที่สาขาที่ทำการส่วนย่อย

เรื่องที่ต้องไปแจ้ง ระยะเวลาที่ทำเรื่อง เอกสารที่ต้องใช้
เปลี่ยนที่อยู่ใหม่ หลังย้ายบ้านแล้วภายใน14 วัน บัตรประจำตัวคนต่างชาติ
เปลี่ยนสัญชาติ หลังจากทำเรื่องต่างๆแล้วภายใน 14 วัน บัตรประจำตัวคนต่างชาติรูปถ่าย 2 ใบหนังสือเดินทาง
เปลี่ยนชื่อ และชื่อสกุล
เปลี่ยนระยะเวลาวีซ่า บัตรประจำตัวคนต่างชาติ หนังสือเดินทางที่ได้รับอนุญาตวีซ่าจากกองต.ม เป็นสติกเกอร์ติดอยู่
เปลี่ยนงานหรือที่ทำงานใหม่ บัตรประจำตัวคนต่างชาติ ใบรับรองการทำงาน
เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หลังเปลี่ยนแล้ว จนถึงตอนมาขอทำเรื่องอื่นๆ บัตรประจำตัวคนต่างชาติ หนังสือเดินทางเล่มใหม่
เปลี่ยนชื่อเจ้าของบ้านและเปลี่ยนแปลงความเกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวคนต่างชาติ เอกสารที่เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเปลี่ยนแปลง
ย้ายเปลี่ยนที่อยู่ในประเทศของตัวเอง
ตอนที่เปลี่ยนหัวข้อในครอบครัว

<ขอทำเรื่องนอกจากนี้>

ถ้าทำบัตรประจำตัวคนต่างชาติหายหรือถูกขโมยเอาไป ก่อนอื่นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ภายในเวลา 14 วันหลังจากรู้ตัวว่าหาย ให้ไปแจ้งขอทำบัตรใหม่ได้ ที่ทำการอำเภอ หรือที่ศูนย์เทศบาลท้องถิ่น และที่สาขาที่ทำการส่วนย่อย ให้นำหนังสือเดินทาง และรูปถ่าย 2 ใบ ไปขอทำบัตรใหม่

เงินบำนาญ (เนงกิง)

บุคคลที่พำนักอาศัยในญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จนอายุประมาณ 60 ปี ทุกคนจะต้องเข้าเป็นสมาชิกเงินบำนาญชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนก็เช่นกันการเข้าเป็นสมาชิก และการจ่ายค่าประกันเงินปี ทำได้ดังต่อไปนี้
แต่ว่าถ้าทำงานที่เข้าเป็นสมาชิกของเงินบำนาญสาธารณะสุขแล้ว ทางบริษัทก็จะเป็นฝ่ายดำเนินเรื่องให้เอง

สถานที่ๆสมัครได้ อำเภออุซึโนมิยะ  แผนกเงินบำนาญและเงินค่าประกันภัยสุขภาพ
028-632-2327
จำนวนค่าประกัน (ประจำปีเฮเซที่ 23) เดือนละ 15,020เยน
ระยะเวลาที่ต้องจ่าย ทุกวันสิ้นเดือน
วิธีจ่าย ตัดจากบัญชี การ์ดเครดิต ตามธนาคารต่างๆ ที่ทำการไปรษณีย์ ร้านคอนวิเนียนสโตร์

ประกันเงินบำนาญของประชาชนนี้ต้องจ่ายทั้งหมด 25 ปีขึ้นไป และจะรับเงินได้เมื่อตอนอายุ 65 ปี 「เงินบำนาญตามเกณฑ์ของคนชรา」
คนต่างชาติที่อยู่ในญี่ปุ่นระยะสั้นตอนจะกลับก็ไปขอทำเรื่องถอนตัวออกก็จะได้รับเงินที่จ่ายให้ในโอกาสพิเศษเพียงครั้งเดียวมีข้อแม้ว่าจะต้องจ่ายเงินไปแล้วมากกว่า 6 เดือน หลังกลับไปประเทศของตนเองแล้วก็ยังทำเรื่องได้ ภายใน 2 ปี

ติดต่อสอบถามได้ หมายเลขโทรฯ
สำนักงานเงินบำนาญที่อยู่ทางทิศตะวันออกเมืองอุซึโนมิยะ 028-683-3211
สำนักงานเงินบำนาญที่อยู่ทางทิศตะวันตก เมืองอุซึโนมิยะ 028-622-4281

ภาษี

ภาษีของญี่ปุ่น มีภาษีที่รัฐบาลกลางเรียกเก็บ กับภาษีท้องถิ่น ส่วนมากจะเป็นไปตามดังนี้

ประเภท สำหรับ เวลาที่จะต้องจ่าย วิธีการชำระ
ภาษีชาวเมือง ผู้ที่ได้รับเงินเดือนของเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่วันที่ 1 เดือน 1จนถึงปัจจุบัน มีที่อยู่และที่ทำงานภายในอำเภอ 6, 8, 10 สิ้นเดือน 1 นำใบเรียกเก็บภาษีที่ทางอำเภอส่งมาไปจ่ายที่ทำการอำเภอหรือที่ธนาคารต่างๆ
ภาษีชาวจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน 1 จนถึงปัจจุบัน มีที่อยู่และมีที่ทำงานอยู่ในจังหวัด
ภาษีรถยนต์ ปัจจุบัน เป็น ผู้ที่มีรถยนต์ส่วนตัว วันที่ 1 เดือน 4 ของทุกปี ปลายเดือน 5 นำใบเรียกเก็บภาษีนั้นไปจ่ายตามร้านคอนวิเนียนสโตร์หรือตัดจากบัญชีแทน
ภาษีรถยนต์เล็ก ปัจจุบันเป็นผู้ที่มีรถยนต์ขนาดเล็ก (รถป้ายเหลือง) วันที่ 1เดือน 4 ของทุกปี)

ประกันภัยสุขภาพ

ญี่ปุ่นมีการจัดระบบ ให้ทุกๆคนมีประกันการบำบัดรักษา ชาวต่างชาติที่พำนักและลงทะเบียนอยู่ในเมืองอุซึโนมิยะและได้รับอนุญาตให้อยู่ในญี่ปุ่น1ปีขึ้นไป ก็จะเข้าประกันภัยสุขภาพของประชาชนได้ ถ้าเข้าเป็นสมาชิกของประกันภัยสุขภาพ เวลาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ก็จ่ายเพียง 30% เท่านั้น กรณีที่ไม่เข้าประกันภัยสุขภาพแล้ว จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเอง
แต่ว่าจะใช้ประกันภัยสุขภาพประชาชนได้ ในเวลาไปตรวจ บำบัดรักษา จ่ายยา รักษาพยาบาลที่บ้าน เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือรับการพยาบาล เป็นต้น

ผู้ที่ไม่ได้เข้าเป็นสมาชิก
มีประกันภัยสุขภาพอย่างเป็นทางการแล้ว (ประกันภัยสุขภาพ) ที่เข้าประกันกับทางที่ทำงาน รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวด้วย
ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือในการใช้ชีวิตของประเทศ
ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอยู่ในญี่ปุ่น หรือผู้ที่อยู่เกินอายุของวีซ่า
ได้รับอนุญาต「พำนักอยู่ในเวลาชั่วคราว」เป็นต้น
ได้รับอนุญาตอยู่ไม่ถึง1ปี (แต่ว่า ถ้าเป็นนักเรียนหรือ ผู้มาฝึกงานที่จะอยู่ในญี่ปุ่นมากกว่า1ปีขึ้นไปก็จะเข้าเป็นสมาชิกได้ กรณีนี้ต้องนำหลักฐานว่ามีอายุวีซ่ามาแสดงด้วย)
  ตอนไปแจ้งเรื่อง ระยะเวลา สถานที่ๆไปยื่นเรื่อง
ตอนเข้าเป็นสมาชิก ตอนลงทะเบียนคนต่างชาติที่อำเภออุซึโนมิยะ
ลงประกันภัยสุขภาพที่ทำงาน
ตอนที่เลิกรับการคุ้มครองช่วยเหลือในการใช้ชีวิต
ตอนที่บุตรเกิด
หลังจากที่ไปต่อวีซ่ามาและได้รับอนุญาตอยู่ต่ออีก 1 ปี
ภายใน 14 วัน ที่ทำการอำเภออุซึโนมิยะแผนกประกัน
ภัยสุขภาพและเงินบำนาญ
028-632-2320
ลาออก ตอนที่ย้ายออกจากอำเภออุซึโนมิยะ
ในตอนที่จะออกจากญี่ปุ่น ไม่อยู่ในญี่ปุ่นเป็นเวลา1 ขึ้นไป (จำเป็นต้องไปแจ้งให้ทราบก่อนจะเดินทางออกจากญี่ปุ่น)
ตอนที่เข้าประกันภัยสุขภาพกับที่ทำงาน
ตอนที่ได้รับการคุ้มครองในการใช้ชีวิต
ตอนที่เสียชีวิต
ตอนที่อายุวีซ่าหมด
นอกจากนี้ ตอนที่เปลี่ยนแปลงการบันทึกในบัตรประจำตัวคนต่างชาติ
ตอนที่เปลี่ยนแปลงสมาชิกในครอบครัวหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
ในตอนที่ทำใบประกันหาย หรือขอทำบัตรใหม่
ผู้มีหน้าที่จ่าย เจ้าบ้าน
ภาษีประกันภัย ผู้ที่มีอายุยังไม่ครบ 40 ปี ส่วนของค่าประกันการบำบัดรักษา + เงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือผู้สูงอายุในระยะหลัง
จากอายุ 40 ปีจนถึง 64ปี ส่วนของค่าประกันการบำบัดรักษา + เงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือผู้สูงอายุ + ค่าประกันในการปรนนิบัติรักษา
อายุ 65 ปีขึ้นไป ส่วนของค่าประกันการบำบัดรักษา + เงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
(ค่าประกันการปรนนิบัติรักษานั้นทางสังคมสงเคราะห์ของผู้สูงอายุจะแจ้งให้ทราบ)
วิธีการชำระ ใบชำระเงิน ทางธนาคารที่ทางอำเภอกำหนดไว้ตามศูนย์ชาวเมืองต่างๆในท้องถิ่น ที่ทำการนอกสถานที่ ช่องจ่ายเงินที่ศูนย์สภาตำบลในทุกท้องถิ่น
เปลี่ยนบัญชี นำสมุดธนาคาร ฮั้งโกะ ที่ใช้ตอนเปิดบัญชี ใบโฮเก้น (หรือใบชำระเงิน)สมุดบัญชีธนาคารที่ฝากอยู่ ไปขอทำเรื่องที่กรมการไปรษณีย์
กำหนดเวลาในการชำระ ทุกสิ้นเดือน 7 ของทุกปีจนถึงวันสิ้นเดือน 2 ปีละ 8 ครั้ง
การตอบแทน ในตอนที่ป่วยหรือบาดเจ็บและใช้ประกันภัยสุขภาพของประชาชน ก็จ่ายค่ารักษาเพียง 30% ผู้ที่เข้าประกันเวลาคลอดบุตรหรือเสียชีวิตก็จะได้รับเงินตอบแทน
แต่ว่าจะไม่ได้รับเงินตอบแทนในกรณีข้างล่างนี้
  1. ไม่แสดงใบประกัน
  2. รักษานอกเหนือจากที่ทางประกันภัยสุขภาพประชาชนกำหนดไว้
  3. รักษานอกประเทศ
  4. จงใจกระทำความผิดจนได้รับบาดเจ็บหรือป่วยไข้