โฮม » ข้อมูลข่าวสารการใข้ชีวิต » การเดินเรื่องสำคัญ

การเดินเรื่องสำคัญ

การพำนักอยู่

ชาวต่างชาติจะมาพำนักอยู่ในญี่ปุ่นได้ก็ต่อเมื่อก่อนเข้ามาได้รับอนุญาตระยะเวลาพำนักและทำกิจกรรมในช่วงเวลาที่พำนักได้การเปลี่ยนสิทธิที่จะพำนัก และการต่อระยะเวลาในการพำนัก ขออนุญาตอยู่ถาวร และขออนุญาตทำกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาติ ต่างๆนี้ ให้ไปยื่นเรื่องที่กองตรวจคนเข้าเมือง สาขาอุซึโนมิยะได้

สอบถามได้ที่ โตเกียวนิวกัง กองตรวจคนเข้าเมืองสาขาอุซึโนมิยะ
สถานที่ อุซึโนมิยะชิ โฮนโจ 4-15 NI เอ็นไอ บิรุ ชั้น 1
หมายเลขโทรฯ 028-600-7750
วันและเวลาทำงาน 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 (ยกเว้น เสาร์・อาทิตย์・วันหยุดราชการ)
นอกจากนี้ ดูจากโฮมเพส กองตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการยุติธรรม
http://www.immi-moj.go.jp/

การลงทะเบียนชาวเมือง

ผู้ที่พักอยู่ในญี่ปุ่นระยะ เวลามากกว่า 90 วันขึ้นไป ผู้ที่พำนักเป็นเวลายาวนาน เด็กที่เกิดในญี่ปุ่น จะต้องไปแจ้งลงทะเบียน ชาวเมือง ณ ที่ทำการอำเภอที่ตัวเองพำพักอาศัยอยู่

【สอบถามได้ที่】 ที่ทำการอำเภอ อุซึโนมิยะ แผนกชาวเมือง 028-632-2265

●link●ดูใน คู่มือแนะนำการใช้ชีวิต“ลงทะเบียนชาวเมือง”(นอกจากภาษาญี่ปุ่นให้ดูในหน้าที่ p.13~p.15

ภาษาญี่ปุ่น
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/016/716/2018_63-79_kenko.pdf

ภาษาอังกฤษ
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/972/h30euglish.pdf

ภาษาจีน
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/973/h30china.pdf

ภาษาโปรตุเกต
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/975/h30porutogaru.pdf

ภาษาไทย
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/977/h30taigo.pdf

ภาษาสเปน
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/976/h30supein.pdf

ภาษาเกาหลี
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/974/h30korea.pdf

ภาษาเวียดนาม
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/014/732/h30betonamu.pdf

เงินบำนาญ (เนงกิง)

บุคคลที่พำนักอาศัยในญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 20ปีขึ้นไป จนอายุประมาณ 60 ปี ทุกคนจะต้องเข้าเป็นสมาชิกเงินบำนาญ
ชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนชาวเมือง ก็ต้องเข้าเป็นสมาชิก และการจ่ายค่าประกันเงินบำนาญ ทำได้ดังต่อไปนี้
แต่ว่าถ้าทำงานที่เข้าเป็นสมาชิกของเงินบำนาญสาธารณะสุขแล้ว ทางบริษัทก็จะเป็นฝ่ายดำเนินเรื่องให้เอง

สถานที่ๆสมัครได้ อำเภออุซึโนมิยะ  แผนกเงินบำนาญและเงินค่าประกันภัยสุขภาพ
028-632-2327
จำนวนค่าประกัน (ประจำปีเรวา ที่2) เดือนละ 16,540เยน
ระยะเวลาที่ต้องจ่าย ทุกวันสิ้นเดือน
วิธีจ่าย ตัดจากบัญชี การ์ดเครดิต ตามธนาคารต่างๆ ที่ทำการไปรษณีย์ ร้านคอนวิเนียนสโตร์

ประกันเงินบำนาญของประชาชนนี้ต้องจ่ายทั้งหมด 10 ปีขึ้นไป และจะรับเงินได้เมื่อตอนอายุ 65 ปี 「เงินบำนาญตามเกณฑ์ของคนชรา」
คนต่างชาติที่อยู่ในญี่ปุ่นระยะสั้นตอนจะกลับก็ไปขอทำเรื่องถอนตัวออกก็จะได้รับเงินที่จ่ายให้ในโอกาสพิเศษเพียงครั้งเดียวมีข้อแม้ว่าจะต้องจ่ายเงินไปแล้วมากกว่า 6 เดือน ให้ทำเรื่องขอรับเงินที่จ่ายคืนได้ ในระยะเวลา 2 ปี จากวันแรก ที่ไม่มีที่อยู่ในญี่ปุ่น

ติดต่อสอบถามได้ หมายเลขโทรฯ
สำนักงานเงินบำนาญที่อยู่ทางทิศตะวันออกเมืองอุซึโนมิยะ 028-683-3211
สำนักงานเงินบำนาญที่อยู่ทางทิศตะวันตก เมืองอุซึโนมิยะ 028-622-4281

ภาษี

ภาษีของญี่ปุ่น มีภาษีที่รัฐบาลกลางเรียกเก็บ กับภาษีท้องถิ่น ส่วนมากจะเป็นไปตามดังนี้

ประเภท สำหรับ เวลาที่จะต้องจ่าย วิธีการชำระ
ภาษีชาวเมือง ผู้ที่ได้รับเงินเดือนของเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่วันที่ 1 เดือน 1จนถึงปัจจุบัน มีที่อยู่ 6, 8, 10 สิ้นเดือน 1 นำใบเรียกเก็บภาษีที่ทางอำเภอส่งมาไปจ่ายที่ทำการอำเภอหรือที่ธนาคารต่างๆ
ภาษีชาวจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน 1 จนถึงปัจจุบัน มีที่อยู่
ภาษีรถยนต์ ปัจจุบัน เป็น ผู้ที่มีรถยนต์ส่วนตัว วันที่ 1 เดือน 4 ของทุกปี ปลายเดือน 5 นำใบเรียกเก็บภาษีนั้นไปจ่ายตามร้านคอนวิเนียนสโตร์หรือตัดจากบัญชีแทน
ภาษีรถยนต์เล็ก ปัจจุบันเป็นผู้ที่มีรถยนต์ขนาดเล็ก (รถป้ายเหลือง) วันที่ 1เดือน 4 ของทุกปี)

【สอบถามได้ที่】ที่ทำการอำเภออุซึโนมิยะ (เจมุกะ ) แผนกภาษี 028-632-2184

●Link●ดูจากคู่มือ ภาษีชาวเมือง

ภาษาญี่ปุ่น
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/zeikin/shiryo/1014683/1021406.html

ภาษาอังกฤษ
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/110/english.pdf

ภาษาจีน
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/110/chinese.pdf

ภาษาสเปน
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/110/spanish.pdf

ภาษาโปรตุเกต
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/110/portuguese.pdf

ภาษาไทย
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/110/taigo.pdf

ภาษาเกาหลี
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/110/korean.pdf

ภาษาเวียดนาม
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/110/vetnamese.pdf

ภาษาเนปาล
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/110/nepali.pdf

ประกันภัยสุขภาพ

ญี่ปุ่นมีการจัดระบบ ให้ทุกๆคนมีประกันการบำบัดรักษา ชาวต่างชาติที่พำนักและลงทะเบียนอยู่ในญี่ปุ่น และได้รับอนุญาตให้อยู่ในญี่ปุ่น3เดือนขึ้นไป มีหน้าที่จะต้องทำประกัน สุขภาพของประชาชน

ผู้ที่เข้าประกันสุขภาพไม่ได้
มีประกันภัยสุขภาพอย่างเป็นทางการแล้ว (ประกันภัยสุขภาพ) ที่เข้าประกันกับทางที่ทำงาน รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวด้วย
ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือในการใช้ชีวิตของประเทศ
ผู้ที่อยู่อย่างผิดกฏหมาย
ได้รับอนุญาต「พำนักอยู่ในเวลาชั่วคราว」เป็นต้น
ได้รับอนุญาตอยู่ไม่ถึง3เดือน (แต่ว่า ถ้าเป็นนักเรียนหรือ ผู้มาฝึกงานที่จะอยู่ในญี่ปุ่นมากกว่า3เดือนขึ้นไปก็จะเข้าเป็นสมาชิกได้ กรณีนี้ต้องนำหลักฐานว่ามีอายุวีซ่ามาแสดงด้วย)
การเข้าประกันสุขภาพประชาชน และการลาออก จากประกันสุขภาพประชาชน
  ตอนไปแจ้งเรื่อง ระยะเวลา สถานที่ๆไปยื่นเรื่อง
ตอนเข้าเป็นสมาชิก ตอนลงทะเบียนชาวเมือง ที่อำเภออุซึโนมิยะ
ลงประกันภัยสุขภาพที่ทำงาน
ตอนที่เลิกรับการคุ้มครองช่วยเหลือในการใช้ชีวิต
ตอนที่บุตรเกิด
หลังจากที่ไปต่อวีซ่ามาและได้รับอนุญาตอยู่ต่ออีก 3เดือนขึ้นไป
ภายใน 14 วัน ที่ทำการอำเภออุซึโนมิยะแผนกประกัน
ภัยสุขภาพและเงินบำนาญ
028-632-2320
ลาออก ตอนที่ย้ายออกจากอำเภออุซึโนมิยะ
ตอนที่เข้าประกันภัยสุขภาพกับที่ทำงาน
ตอนที่ได้รับการคุ้มครองในการใช้ชีวิต
ตอนที่เสียชีวิต
เรื่องที่จะต้องแจ้งนอกจากนี้ ตอนที่เปลี่ยนแปลงสมาชิกในครอบครัวหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
ในตอนที่ทำใบประกันหาย หรือขอทำบัตรใหม่

ภาษี ประกันสุขภาพประชาชน และ การจ่าย

ภาษี ประกันสุขภาพประชาชน จะคิดตามครัวเรือน หัวหน้าครอบตรัวมีหน้าที่จะต้องจ่าย
นอกจากนี้ จะคิดตามรายได้ของคนในครอบครัวเป็นหลัก

ผู้มีหน้าที่จ่าย เจ้าบ้าน
ภาษีประกันภัย ผู้ที่มีอายุยังไม่ครบ 40 ปี ส่วนของค่าประกันการบำบัดรักษา + เงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือผู้สูงอายุในระยะหลัง
จากอายุ 40 ปีจนถึง 64ปี ส่วนของค่าประกันการบำบัดรักษา + เงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือผู้สูงอายุ + ค่าประกันในการปรนนิบัติรักษา
อายุ 65 ปีถึง74ปี ส่วนของค่าประกันการบำบัดรักษา + เงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
(ค่าประกันการปรนนิบัติรักษานั้นทางสังคมสงเคราะห์ของผู้สูงอายุจะแจ้งให้ทราบ)
วิธีการชำระ ใบชำระเงิน ทางธนาคารที่ทางอำเภอกำหนดไว้ตามศูนย์ชาวเมืองต่างๆในท้องถิ่น ที่ทำการนอกสถานที่
เปลี่ยนบัญชี นำสมุดธนาคาร ฮั้งโกะ ที่ใช้ตอนเปิดบัญชี ใบโฮเก้น (หรือใบชำระเงิน)สมุดบัญชีธนาคารที่ฝากอยู่ ไปขอทำเรื่องที่กรมการไปรษณีย์
กำหนดเวลาในการชำระ ทุกสิ้นเดือน 7 ของทุกปีจนถึงวันสิ้นเดือน 2 ปีละ 8 ครั้ง
การตอบแทน ในตอนที่ป่วยหรือบาดเจ็บและใช้ประกันภัยสุขภาพของประชาชน ก็จ่ายค่ารักษาเพียง20%หรือ 30% ผู้ที่เข้าประกันเวลาคลอดบุตร หรือเสียชีวิตก็จะได้รับเงินตอบแทน
แต่ว่าจะไม่ได้รับเงินตอบแทนในกรณีข้างล่างนี้
  1. ไม่แสดงใบประกัน
  2. รักษานอกเหนือจากที่ทางประกันภัยสุขภาพประชาชนกำหนดไว้
  3. รักษานอกประเทศ
  4. จงใจกระทำความผิดจนได้รับบาดเจ็บหรือป่วยไข้