โฮม » ข่าวสาร/และการชี้แนะต่างๆ

ข่าวสาร/และการชี้แนะต่างๆ

จดหมายข่าวสาร ชื่อ โอย

 ชาวต่างประเทศที่พำนักในอำเภออุซึโนมิยะ สามารถอ่านข้อมูลต่างๆในหลายๆด้าน เช่น การ ใช้ชีวิต/วัฒนธรรม/ประเพณี บริการของรัฐ กิจกรรมต่างๆ และคร์อสเรียนต่างๆ จะบอกผ่านทางจดหมายข่าวสารที่ชื่อ โอย ทุกวันที่ 10 ของเดือน
 โอย ที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น (จะมีตัวช่วยบอกในการอ่าน) มีทั้งหมด 5 ภาษามี ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาโปรตุเกส ภาษาไทย ผู้ที่ประสงค์จะให้ส่งเป็นทางเมลล์ ให้บอกความประสงค์โดยตรงที่สำนักงาน

 โอย(PDF:0.5MB)

ภาพถ่าย ข่าวสาร

 UCIA จะออกหนังสือ จดหมายข่าว ลงตามเดือนที่เป็นเลข คี่ ในวันพุธที่ 3 ของเดือน UCIA จะลงภาพถ่ายของข่าวสาร ในงานกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ

 รูปหรือภาพที่ตัดมาประกอบข่าวสาร(PDF:177KB)

หนังสือ จดหมายข่าว

 UCIA นี้มีสาขาในการจัดกิจกรรมอย่างกว้างขวาง และจะลงหนังสือ จดหมายข่าวประกาศให้ทราบปีละ 3 ครั้ง (เดือน 7 เดือน 11 เดือน 3)
 นอกจากหนังสือและจดหมายข่าวของ UCIA แล้ว ยังมีการแนะนำสมาชิกของสมาคมด้วย

วงแหวน