ธนาคาร・ไปรษณีย์

ธนาคาร

ส่งเงินมาจากต่างประเทศถ้าเปิดบัญชีธนาคารไว้แล้ว จะสดวกสำหรับการรับเงินเดือนหรือรายจ่ายต่างๆ ถ้ามีการ์ด ATM ก็จะสดวกต่อการฝากและถอนเงิน
จะเปิดบัญชีธนาคารก็ให้ไปขอทำเรื่องเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารใกล้บ้าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างชาติ และอิงกังนำไปด้วย
สอบถามรายละเอียดของแต่ละธนาคาร ที่ช่องรับเรื่องของธนาคาร 9:00 - 15:00 (รับเรื่องจากวันจันทร์ - วันศุกร์ ไม่ทำงานในวันหยุดราชการ)

ไปรษณีย์

ไปรษณียบัตรภายในประเทศ ค่าแสตป์ม 50 เยน จ.มปิดผนึก (ขนาดที่กำหนดไม่เกิน 25g) 80 เยน และขึ้นอยู่ที่น้ำหนักด้วย
ไปรษณียบัตรส่งต่างประเทศ 70 เยน จ.มปิดผนึก (ขนาดที่กำหนด 23.5cm×12cm) ไม่เกิน 25g ราคา 90 เยนไม่เกิน 50g 160เยน นอกจากนี้ขึ้นอยู่ที่ปลายทางและน้ำหนักทางอากาศและทางเรือ นอกจากนี้ยังมีวิธีการส่งระหว่างกลาง SAL

ถามรายละเอียด ที่ไปรษณีย์ญี่ปุ่น (Japan Post) ศูนย์ที่ปรึกษาของลูกค้า
โทรศัพท์ 0120-5931-55
(โทรฯจากมือถือ) 0570-046-666
(English) 0570-046-111
เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์: 8:00 - 22:00, เสาร์・อาทิตย์・วันแดง: 9:00 - 22:00
นอกจากนี้ นิโฮ้ง ยูบิง โฮมเพส
http://www.post.japanpost.jp

ถ้าเป็นจ.มหรือพัสดุลงทะเบียนต้องให้เซ็นหรือ ลง อิงกัง รับทราบ ในกรณีที่ไม่มีคนอยู่บ้านก็จะ เขียนเป็นจดหมายใส่ไว้ในตู้ว่ามาส่งของแล้วไม่อยู่ จะไปรับของเองที่ไปรษณีย์ก็ได้ หรือจะให้นำมาส่งให้ใหม่ในวันต่อไปก็ได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ทำการไปรษณีย์