โฮม » ข้อมูลข่าวสารการใข้ชีวิต » สุขภาพ การบำบัดรักษา

สุขภาพ การบำบัดรักษา

สุขภาพ

โรคที่เกิดในชีวิตประจำวัน การรู้ตัวเร็วขึ้น และรักษาได้ทันเวลานั้นก็คือจะต้องรับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ (ตรวจเช็คสุขภาพ) มีการตรวจสุขภาพหลายอย่างปีละ 1 ครั้งเพื่อจะได้รู้ถึงสุขภาพของตัวเองตอนที่ไปรับการตรวจนั้นจำเป็นต้องนำใบตั๋วการตรวจโรคและใบรับรองว่าเข้าประกันภัยสุขภาพสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นพลเมืองในอุซึโนมิยะ

ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะ ชิ (แผนก) เคงโกโจชิงกะ
โทรศัพท์ 028-626-1129
ประเภทของการตรวจโรค สำหรับผู้ที่มีอายุ
เจาะจงในการตรวจสุขภาพ จากอายุ 40 - 74 ปี ที่เข้าเป็นสมาชิกของประกันภัยสุขภาพประชาชน
ตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุช่วงปลาย (ผู้ที่มีอายุมากกว่า 75 ปีขึ้นไป) ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปไม่ได้เข้าประกันในการบำบัดรักษา ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองในการใช้ชีวิต
ตรวจ มะเร็งในปอด・มะเร็งลำไส้ใหญ่・มะเร็งในกระเพาะอาหาร ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป
ตรวจโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
ตรวจมะเร็งในมดลูก หญิงที่มีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไป
ตรวจมะเร็งในเต้านม หญิงที่อายุ 30 ปีขึ้นไป ตรวจว่ามีก้อนเนื้อหรือก้อนไตด้วยตรวจดูและจับ
หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปจะตรวจด้วยแมมโมแกรม+มีการจับและมองดู (ปีเว้นปี)
ตรวจโรคกระดูกพรุน หญิงที่อายุ 40・45・50・55・60・65・70
ตรวจสุขภาพฟัน ผู้ใหญ่ที่อายุ 40・45・50・55・60・65・70
ตรวจเชื้อไวรัสในปอดอักเสบ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ขึ้นไปในอดีตไม่เคยป่วยด้วยโรค เชื้อไวรัส ปอดบวม

อนามัย ตรวจโรค เอดส์ (ภูมิป้องกัน HIV) การตรวจอาการของการติดต่อ (เชื้อคลามิเดีย・กามโรค)

เนื้อหาในการปรึกษา เนื้อหาในการตรวจสอบ เวลา・สถานที่
ชื่อโรค ตรวจโรค เอดส์ฟรี (ภูมิต้านทานHIV) (จากวันที่คาดว่าจะติดเชื้อแล้ว 3อาทิตย์) ตรวจโรค เชื้อคลามิเดีย・กามโรคปรึกษาเรื่องการตรวจโรค (หลังจากวันที่คาดว่าจะติดเชื้อแล้ว 4 อาทิตย์) ตรวจอย่างเร็วที่สุด (ตรวจสอบในวันนั้น)
ระบบจอง (10 คน/วัน)
สถานอนามัย อำเภออุซึโนมิยะ
(อุซึโนมิยะชิ ทาเกบะยาชิ โจ 972)
ทุกวันพุธ ของอาทิตย์
9:00 - 10:00
ตรวจปกติ (ไม่ต้องจอง)
ฟังผลอีก 1 อาทิตย์ต่อมา
ตรวจเช็คธรรมดา (ไม่ต้องจอง)
จะทราบผลในอาทิตย์ที่ 4 ของเดือนต่อมา ผลการตรวจจะทราบได้ ใน 1 อาทิตย์ต่อมากรณีที่ต้องการทราบผลเร็วๆขอให้ปรึกษา
อุซึโนมิยะชิ โฮเก้น เซ็นเตอร์
(อุซึโนมิยะชิ โอโดรี 1-4-6 ระราสแคร์ อุซึโนมิยะ ชั้น 9)
ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน
13:00 - 15:30

ระบบค่ารักษาในจำนวนเงินมาก

ในกรณีที่ป่วยหนักต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลระยะยาวนาน ก็จะต้องจ่ายค่าบำบัดรักษาเองเป็นจำนวนเงินมาก
ระบบค่ารักษาในจำนวนมากนี้ ถ้าเป็นผู้ที่เข้าประกันภัยสุขภาพที่เป็นของทางการ (ประกันภัยสุขภาพประชาชน สหภาพประกันภัยสุขภาพ เคียวไกเคมโป เป็นต้น) เงินที่จ่ายค่ารักษาที่โรงพยาบาลหรือที่แผนกยา ในกรณีที่ต้องจ่ายเงินมากเกินกว่าที่กำหนดไว้แล้ว ก็จะช่วยแบ่งเบาในจำนวนที่ต้องจ่ายเอง เป็นระบบที่จะช่วยในส่วนที่จ่ายเกินไป แต่ว่า ขึ้นอยู่ที่อายุและรายได้ด้วย ผู้ที่เข้าประกันภัยสุขภาพที่เป็นของทางการนั้น ถ้ายื่นใบคำร้องทำเรื่องขอให้ช่วยในค่ารักษาจำนวนมาก ก็จะได้รับเงินช่วย ผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหรือผู้ที่มีโครงการณ์จะเข้าโรงพยาบาลรักษาตัว ให้ขอทำเรื่องยื่นที่ประกันบำบัดรักษาสุขภาพ ก็จะออกหนังสือการวินิฉัย จำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลที่ต้องจ่ายเงินเองตามวงจำกัดให้กับโรงพยาบาลตามกฎหมายกำหนด

<ผู้ที่เข้าประกันภัยสุขภาพของประชาชน>
ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะ ชิโฮเก้น เนงกิง  (ประกันเงินบำนาญ)
โทรศัพท์ 028-632-2318
<ผู้ที่เข้าประกันภัยสุขภาพ>
ติดต่อสอบถาม เจนโกกุ เคงโกโฮเก้น เคียวไก  โทจิหงิ ชิบุ
โทรศัพท์ 028-616-1691

ระบบการบำบัดรักษาในต่างประเทศ

ผู้ที่เข้าประกันภัยสุขภาพของประชาชนและประกันสังคมถ้าเดินทางไปต่างประเทศในกรณีต้องเข้ารับการรักษาเพราะเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บกลับมาแล้วมาทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายที่เสียไปที่ญี่ปุ่นได้
หลังจากจ่ายค่ารักษาพยาบาลจำนวนเต็มราคาไปแล้ว ให้ทำเรื่องยื่นขอได้

<ผู้ที่เข้าประกันภัยสุขภาพของประชาชน>
ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะชิ โฮเก้น เนงกิงกะ
โทรศัพท์ 028-632-2318
<ผู้ที่เข้าประกันภัยสุขภาพ>
ติดต่อสอบถาม เจนโกกุ เคงโกโฮเก้นเคียวไก  โทจิหงิชิบุ
โทรศัพท์ 028-616-1691

การรักษาพยาบาล

ในเวลาวิกาล และในวันหยุด ถ้าเกิดไม่สบายอย่างกระทันหัน สามารถไปรับการรักษาพยาบาลได้ในวันหยุดหรือในเวลากลางคืน

ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะชิ ยากัง คิวจิทึ คิวคิว ชินเรียว โจ
สถานที่ อุซึโนมิยะชิ ทาเกบะยาชิโจ 968
โทรศัพท์ 028-625-2211
<แผนกที่ตรวจรักษา>
แผนกที่ตรวจรักษา ในเวลากลางคืน (ทุกวัน) กลางวัน (หยุดวันอาทิตย์・วันหยุดราชการ)
อายุรกรรม・เด็กเล็ก 19:30 - 7:00 9:00 - 17:00
ทันตแพทย์ 19:30 - 24:00

※ นำใบโฮเก้นโชและนำใบที่มีสิทธิได้รับการตรวจรักษาฟรีของเด็กไปด้วย