นอกจากนี้

แผ่นพับแจกที่มีหลากหลายภาษา ・ไกด์ (แนะนำ)

(อัง: ภาษาอังกฤษ จีน: ภาษาจีน โปร: ภาษาโปรตุเกส ไท: ภาษาไทย ส: ภาษาสเปน เกา: ภาษาเกาหลี ตะกะ: ภาษาตะกะลอก) เวียต ภาษา เวียตนาม เนปา ภาษาเนปาล
  แผ่นแจก・ชื่อเรื่องที่แนะนำ (ไกด์) ภาษา มีวางแจกให้ที่
อัง จีน โปร ไทย สเป เกา เวียด ตะกะ เนปาล
การใช้ชีวิต รายละเอียดหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตที่เขียนบอก     ที่แผนกชาวเมือง
สมาคมนานาชาติของอำเภอ
ยูบิ ซาชิ ไคอิวะ โจ    
ขยะ การแยกขยะของอำเภออุซึโนมิยะ・การทิ้งขยะ       ที่แผนกชาวเมือง
ศูนย์ชาวเมืองในท้องถิ่น แผนกลดขยะ
กรีนพากค์ โมบะรา
(สถานที่ กำจัดขยะ)
                กรีนพากค์ โมบะรา・คังเกียว กักกุชู เซ๊นเตอร์
แผนที่ แผนที่อุซึโนมิยะ
Map of UTSUNOMIYA
  ก๊อกกุไซ พลาซ่า
ท่องเที่ยว แผ่นแจกการท่องเที่ยวอำเภออุซึโนมิยะ             ช่องแลกเปลี่ยนในการนำเที่ยว
อุซึโนมิยะคังโกคอมเปนชั่นเคียวไก ที่แนะนำการท่องเที่ยวที่อยู่ภายในสถานีรถไฟ JRอุซึโนมิยะ
Utsunomiya Area Guide              
ภาษี หนังสือคู่มือ เรื่องภาษี ที่ทำการอำเภอ สมาคมานานาชาติของอำเภอ
การรักษา คู่มือข่าวสารการรักษา สำหรับคนต่างชาติ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ โทจิหงิ、ก๊อกกุไซ พลาซ่า
สุขภาพพ่อแม่และลูก สมุดคู่มือสุขภาพแม่และเด็ก     ที่ทำการอำเภอ, โทมิยะ・ฮิรายอิชิ・ศูนย์ชาวเมืองท้องถิ่นสุงะตะกาว่า, คามิคะวาจิ・ศูนย์สภาตำบลย่านคะวาอุจิ
การศึกษา แนะนำเรื่องการเรียน
หนังสือแนะนำการเข้าโรงเรียน
    แผนกดูแลศึกษาของโรงเรียน
หนังสือแนะนำโรงเรียนประถมและมัธยม
ยินดีต้อนรับสู่ เมืองอุซึโนมิยะ
      แผนกโรงเรียนและการศึกษา สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ
แผ่นแจกในเรื่องการศึกษาของเด็กต่างชาติ       แผนกโรงเรียนและการศึกษา แผนกดูแลโรงเรียน
สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ
เกี่ยวกับระบบการช่วยเหลือ           แผนก ควบคุมการศึกษา
แนะนำอธิบายในเรื่องการศึกษาชั้นมัธยมปลาย     มหาวิทยาลัยอุซึโนมิยะแผนกนานาชาติ
สถานที่ สถานที่สำคัญที่ประเทศกำหนด โทบิยาม่าโจเซกิ แผ่นพับภาพถ่ายของโทบิยะม่า โจเซกิ โคเอ็ง                 โทบิยะม่า เรคิชิ ไทเกน กัง
สถานที่สำคัญที่ประเทศกำหนด ซากปรักหักพังของ เนโกะย่าได แผ่นพับภาพถ่ายโบราณ
สถานที่หักพังของอุซึโนมิยะฮิโลบะ
                ลานกว้าง ของซากปรักหักพังของอุซึโนมิยะ
สมบัติวัฒนธรรมของประเทศ
แนะนำเกี่ยวกับบ้านที่มีชื่อเดิมว่า ชิโนฮาระ
                ชื่อเดิมคือ ชิโนฮาระ
การแนะนำโรงศิลปะ อุซึโนมิยะ
สถานที่แสดง เทพนิยาย อุซึโนมิยะ
                อุซึโนมิยะ บิ จุ ซึ กัง
อุซึโนมิยะ โยเซอิ มิวเซียม                 ห้องที่ประดับ เกี่ยวกับเทพนิยาย อุซึโนมิยะ

*นอกจากนี้ ยังมี ภาษาฮินดี ภาษาอินโดนีเซีย

วงแหวน

  ชื่อองค์กร ภาษา URL
การใช้ชีวิต ข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ชีวิต (สมบัติหลวง) สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจ.วโทจิหงิ อังกฤษ http://tia21.or.jp/life/english/index.html
ภาษจีน http://tia21.or.jp/life/chinese/
ภาษโปรตุเกส http://tia21.or.jp/life/portuguese/index.html
ภาษาสเปน http://tia21.or.jp/life/spanish/index.html
ที่ช่วยเหลือคนต่างชาติ พอร์ทัล
กรมการควบคุมการพำนักอาศัย ภาษาญี่ปุ่น
(หลากหลายภาษา) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00047.html
ข่าวสารการใช้ชีวิต หลากหลายภาษา
(สมบัติ)องค์การสมาคมบริหารส่วนภูมิภาคนานาชาติ
ภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนี้อีก 12ภาษา
http://www.clair.or.jp/tagengo/index.html
ข่าวสาร NHK Online เอ็น เฮส เค ออนไลน์
NHK World เอ็น เฮส เค วารุโดะ
ภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ 17 ภาษา
http://www.nhk.or.jp/
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
บำบัดรักษา ข่าวสารการรักษา โทจิหงิ เน็ท ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ http://www.qq.pref.tochigi.lg.jp/
ใบสอบถามประวัติคนไข้
NPO มูลนิธิแลกเปลี่ยนนานาชาติ ปาร์ตี้ โคนันได(สมบัติ) มูลนิธิแลกเปลี่ยนนานาชาติคานากาว่า
ภาษาญี่ปุ่นนอกจากนี้
17ภาษา
http://www.kifjp.org/medical/
(NPO) AMDAศูนย์ข่าสารและบำบัดรักษา
บุงกะโจ
ภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนี้ 7ภาษา
https://www.amdamedicalcenter.com/
(NPO) ซีเนี่ย=กอกกุไซโฮเก้นเคียวเรียกุ ชิมิงโนะไก ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
http://share.or.jp/index.html
ภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น・หนังสือคู่มือในการดำรงชีวิต
บุงกะโจ
ภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนี้ 5 ภาษา
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/handbook/
การศึกษา ไดโยบุเน็ตโตะ
มหาวิทยาลัยอุซึโนมิยะ HANDS
โครงการณ์แฮนส์
ไกโกกุยิน จิโด เซโตะ ชิเฮ็นหงิไก
ภาษาญี่ปุ่น http://www.djb.utsunomiya-u.ac.jp/
วีซ่า กรม ตรวจคนเข้าเมือง ภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนี้ 5 ภาษา
http://www.immi-moj.go.jp//index.html
กฎ
หมาย
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือในด้านกฎหมาย
โฮเตราสึ โทจิหงิ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
http://www.houterasu.or.jp/tochigi/
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว อุซึโนมิยะ สมาคม คอมเบคชั่น ภาษาญี่ปุ่น
และอีก 3 ภาษา
http://www.utsunomiya-cvb.org/