นอกจากนี้

แผ่นพับแจกที่มีหลากหลายภาษา ・ไกด์ (แนะนำ)

(อัง: ภาษาอังกฤษ จีน: ภาษาจีน โปร: ภาษาโปรตุเกส ไท: ภาษาไทย ส: ภาษาสเปน เกา: ภาษาเกาหลี ฟิ: ภาษาฟิลิปินส์)
  แผ่นแจก・ชื่อเรื่องที่แนะนำ (ไกด์) ภาษา มีวางแจกให้ที่
อัง จีน โปร ไท เกา ฟิ
การใช้ชีวิต รายละเอียดหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตที่เขียนบอก   ที่แผนกชาวเมือง ในอำเภอ ช่องที่ทำบัตรคนต่างชาติ สมาคมานานาชาติของอำเภอ
ขยะ การแยกขยะของอำเภออุซึโนมิยะ・การทิ้งขยะ     ที่แผนกชาวเมือง ในอำเภอ ช่องที่ทำบัตรคนต่างชาติ ศูนย์ชาวเมืองในท้องถิ่น แผนกลดขยะ
แผนที่ แผนที่อุซึโนมิยะ
Map of UTSUNOMIYA
            ช่องแลกเปลี่ยนในการนำเที่ยว
อุซึโนมิยะคังโกคอมเปนชั่นเคียวไก ที่แนะนำการท่องเที่ยวที่อยู่ภายในสถานีรถไฟ JRอุซึโนมิยะ
ท่องเที่ยว แผ่นแจกการท่องเที่ยวอำเภออุซึโนมิยะ
สนุกในการเที่ยวลำลอง ที่อุซึโนมิยะ
Welcome! UTSUNOMIYA
           
โคกุโฮ คู่มือ ประกันภัยสุขภาพของประเทศ     แผนกประกันภัยสุขภาพ และ เงินบำนาญ
สุขภาพพ่อแม่และลูก สมุดคู่มือสุขภาพแม่และเด็ก   ที่ทำการอำเภอ
โทมิยะ・ฮิรายอิชิ・ศูนย์ชาวเมืองท้องถิ่นสุงะตะกาว่า คามิคะวาจิ・ศูนย์สภาตำบลย่านคะวาอุจิ
วิสาหกิจในการฉีดยาป้องกัน
(ใบที่จะบอกถึงการรับวัคซีนโปริโอ)
  แผนกป้องกันด้านสุขภาพ
สาหกิจในการฉีดยาป้องกัน
(ใบรับรองว่ารับวัคซีนแล้ว)
           
โรคติดต่อ ใบแจกคำตอบเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์
กิจกรรมการให้คำปรึกษาและตรวจเชื้อโรคเอดส์
การศึกษา แนะนำเรื่องการเรียน
หนังสือแนะนำการเข้าโรงเรียน
  แผนกการศึกษาของโรงเรียน
หนังสือแนะนำโรงเรียนประถมและมัธยม
ยินดีต้อนรับสู่ เมืองอุซึโนมิยะ
  แผนกโรงเรียนและการศึกษา สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ
แผ่นแจกในเรื่องการศึกษาของเด็กต่างชาติ   แผนกโรงเรียนและการศึกษา แผนกดูแลโรงเรียน
สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ
แนะนำอธิบายในเรื่องการศึกษาชั้นมัธยมปลาย   มหาวิทยาลัยอุซึโนมิยะแผนกนานาชาติ
สถานที่ การใช้หอสมุด       หอสมุด
สถานที่สำคัญที่ประเทศกำหนด โทบิยาม่าโจเซกิ
แผ่นพับภาพถ่ายของโทบิยะม่า โจเซกิ โคเอ็ง
            โทบิยะม่า เรคิชิ ไทเกน กัง
สถานที่สำคัญที่ประเทศกำหนด ซากปรักหักพังของ เนโกะย่าได
แผ่นพับภาพถ่ายโบราณสถานที่หักพังของอุซึโนมิยะฮิโลบะ
            ลานกว้าง ของซากปรักหักพังของอุซึโนมิยะ
สมบัติวัฒนธรรมของประเทศ
แนะนำเกี่ยวกับบ้านที่มีชื่อเดิมว่า ชิโนฮาระ
            ชื่อเดิมคือ ชิโนฮาระ
การแนะนำโรงศิลปะ อุซึโนมิยะ             อุซึโนมิยะ บิ จุ ซึ กัง
สถานที่แสดง เทพนิยาย อุซึโนมิยะ             สถานที่แสดง เทพนิยาย อุซึโนมิยะ

วงแหวน

  ชื่อองค์กร ภาษา URL
การใช้ชีวิต ข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ชีวิต (สมบัติหลวง) สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจ.วโทจิหงิ ภาษาอังกฤษ http://tia21.or.jp/life/english/index.html
ภาษาจีน http://tia21.or.jp/life/chinese/
ภาษาโปรตุเกส http://tia21.or.jp/life/portuguese/index.html
ภาษาสเปน http://tia21.or.jp/life/spanish/index.html
ข่าวสารการใช้ชีวิต หลากหลายภาษา (สมบัติ) องค์การสมาคมบริหารส่วนภูมิภาคนานาชาติ ภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนี้อีก 12ภาษา
http://www.clair.or.jp/tagengo/index.html
ข่าวสาร NHK Online
NHK World
ภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้ 17 ภาษา
http://www.nhk.or.jp/
http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/
บำบัดรักษา ใบสอบถามประวัติคนไข้
NPO มูลนิธิแลกเปลี่ยนนานาชาติ ปาร์ตี้ โคนันได(สมบัติ) มูลนิธิแลกเปลี่ยนนานาชาติคานากาว่า
ภาษาญี่ปุ่นนอกจากนี้
17ภาษา
http://www.k-I-a.or.jp/medical/
(NPO) AMDAศูนย์ข่าวสารและบำบัดรักษา ภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนี้ 7ภาษา
http://amda-imic.com/
ภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่น・หนังสือคู่มือในการดำรงชีวิต
บุงกะโจ
ภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนี้ 5 ภาษา
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/
kyouiku/handbook/index.html
การศึกษา ไดโยบุเน็ตโตะ
มหาวิทยาลัยอุซึโนมิยะ HANDS
โครงการณ์แฮนส์
ไกโกกุยิน จิโด เซโตะ ชิเฮ็นหงิไก
ภาษาญี่ปุ่น http://www.djb.utsunomiya-u.ac.jp/
วีซ่า กองตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการยุติธรรม ภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนี้ 5 ภาษา
http://www.immi-moj.go.jp/