โฮม » สถานที่ปรึกษา

สถานที่ปรึกษา

ปรึกษาในเรื่องทั่วไป

 สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติอำเภออุซึโนะมิยะ UCIA นี้เป็นสถานที่ๆให้ข่าวสารในด้านการใช้ชีวิต และให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างประเทศ ปรึกษาในเรื่องทั่วไป สถานที่ปรึกษามีอยู่ 2 แห่งคือที่ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ กับที่ชั้น 2 ของที่ทำการอำเภออุซึโนมิยะ ปรึกษาได้ ภาษาโปรตุเกส ภาษาสเปน ภาษาจีนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียตนาม เป็นต้น ที่ปรึกษาทุกคนจะรับฟังเรื่องของท่านอย่างตั้งใจ และจะให้ความกระจ่างในข้อที่สงสัยและช่วยชี้แนะในเรื่องที่เป็น กังวล และ เดือดร้อน ที่ปรึกษาทุกคนจะเก็บเรื่องของผู้มาปรึกษาเป็นความลับ ขอให้มาปรึกษาได้ด้วยความสบายใจ
เวลารับเรื่องและสถานที่ในการรับปรึกษาตามตารางข้างล่างนี้ จะปรึกษาทางโทรฯก็ได้

เบอร์โทรศัพท์ สถานที่แลกเปลี่ยนนานาชาติ 028-616-1564
ภาษา วัน เวลา
ภาษาโปรตุเกส วันจันทร์ ทุกอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน
(ต้องจองล่วงหน้า)
15:00 - 18:00
ภาษาสเปน
ภาษาเวียดนาม วันจันทร์ที่1 และ3
ภาษาจีน วันอังคาร
ภาษาไทย วันพูธ
ภาษาอังกฤษ วันศุกร์
ที่ทําการอำเภออุซึโนมิยะชั้น2 มุมที่ปรึกษาของชาวต่างประเทศ เบอร์โทรฯ 028-632-2834 ดำเนินการตามเวลาที่กำหนดไว้
ภาษา วัน เวลา
ภาษาโปรตุเกส วันพฤหัส 9:00 - 12:00
14:00 - 17:00
ภาษาสเปน
ภาษาจีน วันพฤหัสที่ 2และที่4 14:00 - 17:00
ภาษาเวียดนาม วันพฤหัสที่ 1 9:00 - 12:00
ภาษาไทย 14:00 - 17:00
ภาษาอังกฤษ วันพฤหัสที่ 1 9:00 - 12:00
วันพฤหัสที่ 3 14:00 - 17:00

สถานที่ๆปรึกษาได้ในอำเภออุซึโนมิยะ

 การท่องเที่ยว ขออนุญาตพำนัก เรื่องงาน DV ดีวี (คู่สมรสทำร้ายร่างกาย) เป็นต้น ปรึกษาได้ตามสถานที่ในตารางข้างล่างนี้

<การท่องเที่ยว>
สถานที่ปรึกษา ติดต่อสอบถาม วันเวลาที่รับเรื่อง ภาษา
สถานที่ให้คำแนะนำการท่องเที่ยวอำเภออุซึโนมิยะ 028-636-2177
คาวามุโกโจ 1-23
(ใน JR สถานีรถไฟอุซึโนมิยะ)
ทุกวัน 8:30 - 20:00 ครื่องแปล ภาษา
หลากหลายภาษา
<เรื่องวีซ่า>
สถานที่ปรึกษา ติดต่อสอบถาม วัน เวลาที่รับเรื่อง ภาษา
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว สาขาอุซึโนมิยะ 028-600-7750
โฮนโจ 4-15 1F
จันทร์~ศุกร์ 9:00 - 16:00 ภาษาอังกฤษ
<เรื่องการหางานทำ>
สถานที่ปรึกษา ติดต่อสอบถาม วันเวลาที่รับเรื่อง ภาษา
องค์กร กรมแรงงานอุซึโนมิยะ
(ฮัลโล เวค อุซึโนมิยะ)
มุมว่าจ้างแรงงานชาวต่างประเทศ
028-623-8609
เอกิมายโดรี 1-3-1
2F
อังคาร . พฤหัส 10:30- 18:15 ภาษาสเปน
กรมแรงงานโทจิหงิ
มุมที่ปรึกษาแรงงานคนต่างประเทศ
028-634-9115
อะเกโบโนโจ 1-4
จันทร์.พุธ ศุกร์ 9:00- 12:00
13:00 - 16:30
ภาษาโปรตุเกตภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
<DV (ย่อมาจาก โดะเมสติก ไวโอเรนส์)>
สถานที่ๆจะปรึกษาได้ สอบถามรายละเอียด วันและเวลารับเรื่อง ภาษาที่ใช้
ศูนย์ที่ปรึกษาและช่วยเหลือเนื่องจากถูกคู่สมรสทำร้ายอำเภออุซึโนมิยะ 028-635-7751 อังคาร~เสาร์ 9:00-17:00 ญี่ปุ่น
อำเภออุซึ โนมิยะ แผนก
ร่วมกันวางแผนทั้งชายและหญิง
028-655-8720
โนซาว่าโจ 4-1
จันทร์~ศุกร์ 9:00-20:00 ญี่ปุ่น
เสาร์.อาทิตย์ 9:00-16:00
ตำรวจโทจิหงิห้องปรึกษาของชาวจังหวัด 028-627-9110#9110 ทุกวัน 24 ชั่วโมง ญี่ปุ่น
<โทจิหงิ ไกโกกุจิน โซดัง เซ็นเตอร์ ที่ปรึกษาของชวต่างประเทศโทจิหงิ>
สถานที่ปรึกษา ติดต่อสอบถาม วันเวลาที่รับเรื่อง ภาษา
สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ
จ.วโทจิหงิ(TIA)
 ปรึกษาเรื่องทั่วไป
028-627-3399
โฮนโจ 9-14
อังคาร~เสาร์ 9:00 - 16:00 ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกต
ภาษาเวียดนาม
*ภาษาดังต่อไปนี้ให้ปรึกษ
ภาษาจีน
ภาษาไทย
ภาษา ตากาล็อก
ภาษา เนปาล
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาสิงหล
ภาษาทมิฬ
ปรึกษาด้านสุขภาพจิต
*(ต้องจองล่วงหน้า)
เดือนละ 1 ครั้ง 9:00 - 16:00
ปรึกษาด้านกฏหมาย
*(ต้องจองล่วงหน้า)
อังคารที่ 1 10:00 - 12:00
การทำเรื่อง 
การเข้าเมือง/วีซ่า/สัญชาติ
* (ต้องจองล่วงหน้า)
วันพุธที่ 2 10:00 - 12:00