โฮม » สถานที่ปรึกษาสำหรับชาวต่างประเทศ

สถานที่ปรึกษาสำหรับชาวต่างประเทศ

ปรึกษาในเรื่องทั่วไป

 UCIA นี้เป็นสถานที่ๆให้ข่าวสารและความช่วยเหลือแก่ชาวต่างประเทศที่พำนักในญี่ปุ่น ที่ปรึกษาในเรื่องทั่วไปสำหรับชาวต่างชาติ สถานที่มีอยู่ 2 แห่งคือที่ สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ กับที่ชั้น 2 ของที่ทำการอำเภออุซึโนมิยะ
 เวลารับเรื่องและสถานที่ในการรับปรึกษาตามตารางข้างล่างนี้ จะปรึกษาทางโทรฯก็ได้

สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติอำเภออุซึโนมิยะ
ภาษา วัน เวลา
ภาษาโปรตุเกส วันจันทร์ ทุกอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน
(ต้องจองล่วงหน้า)
15:00 - 18:00
ภาษาสเปน
ภาษาจีน วันอังคาร
ภาษาไทย วันพูธ
ภาษาอังกฤษ วันศุกร์
ในที่ทําการอำเภออุซึโนมิยะ แผนกที่รับปรึกษา (ที่ทำการอำเภอชั้น 2)
ภาษา วัน เวลา
ภาษาโปรตุเกส วันพฤหัส 9:00 - 12:00
14:00 - 17:00
ภาษาสเปน
ภาษาจีน วันพฤหัสที่ 2 ของเดือน ※ 9:00 - 12:00
ภาษาไทย 14:00 - 17:00
ภาษาอังกฤษ

※ ถ้าวันพฤหัสที่ 2 ตรงกับวันหยุดราชการ(วันแดง) ก็จะเลื่อนมาเป็นวันพฤหัสที่ 3 แทน

 ที่ปรึกษาทุกคนจะให้ความกระจ่างในข้อที่สงสัยและช่วยชี้แนะในเรื่องที่เป็น กังวล และ เดือดร้อน ที่ปรึกษาทุกคนจะเก็บเรื่องของผู้มาปรึกษาเป็นความลัพธ์ ขอให้มาปรึกษาได้ด้วยความสบายใจ

ปรึกษากับนักกฏหมาย

 ปรึกษากับนักกฏหมายได้เดือนละ 1 ครั้งที่ UCIA เกี่ยวกับเรื่องวีซ่า (VISA) และการเปลี่ยนสัญชาติ กรุณาโทรฯจองล่วงหน้าที่หมายเลข (028-616-1564)

สถานที่: ทีสมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติอำเภออุซึโนมิยะ
วันและเวลา: ทุกวันจันทร์ที่ 3 ของเดือน (ถ้าวันจัทร์ที่ 3 ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันจันทร์ที่ 4 ของเดือน)
15:00 - 17:00

สถานที่ๆปรึกษาได้ในอำเภออุซึโนมิยะ

 การท่องเที่ยว ขออนุญาตพำนัก เรื่องงาน DV ดีวี (คู่สมรสทำร้ายร่างกาย) เป็นต้น ปรึกษาได้ตามสถานที่ในตารางข้างล่างนี้

<การท่องเที่ยว>
สถานที่ปรึกษา ติดต่อสอบถาม วันเวลาที่รับเรื่อง ภาษา
สถานที่ให้คำแนะนำการท่องเที่ยวอำเภออุซึโนมิยะ 028-636-2177
คาวามุโกโจ 1-23
(ใน JR สถานีรถไฟอุซึโนมิยะ)
ทุกวัน 8:30 - 20:00 ภาษาอังกฤษ
<เรื่องวีซ่า>
สถานที่ปรึกษา ติดต่อสอบถาม วัน เวลาที่รับเรื่อง ภาษา
กองตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว สาขาอุซึโนมิยะ 028-600-7750
โฮนโจ 4-15 1F
จันทร์~ศุกร์ 9:00 - 12:00
13:00 - 16:00
ภาษาอังกฤษ
<เรื่องงาน>
สถานที่ปรึกษา ติดต่อสอบถาม วันเวลาที่รับเรื่อง ภาษา
องค์กร กรมแรงงานอุซึโนมิยะ
(ฮัลโล เวค อุซึโนมิยะ)
มุมว่าจ้างแรงงานชาวต่างประเทศ
028-623-8609
เอกิมายโดรี 1-3-1 2F
จันทร์~ศุกร์ 8:30 - 17:00  
จันทร์/พุธ 13:00 - 17:00 ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกต
ศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือคนหางาน โทจิหงิ 028-600-4071
เอกิมายโดรี 1-3-1 1F
อังคาร/ศุกร์ 10:00 - 17:00 ภาษาโปรตุเกต
วันพฤหัส 10:00 - 17:00 ภาษาสเปน
กรมแรงงานโทจิหงิ
มุมที่ปรึกษาแรงงานคนต่างประเทศ
028-634-9115
อะเกโบโนโจ 1-4
จันทร์/พฤหัส
(ยกเว้นพฤหัสที่2/กับที่ 4)
8:45 - 12:00
13:00 - 16:30
ภาษาโปรตุเกต
<DV (ย่อมาจาก โดะเมสติก ไวโอเรนส์)>
สถานที่ๆจะปรึกษาได้ สอบถามรายละเอียด วันและเวลารับเรื่อง ภาษาที่ใช้
ศูนย์ที่ปรึกษาและช่วยเหลือเนื่องจากถูกคู่สมรสทำร้ายอำเภออุซึโนมิยะ 028-653-7751
อะเกโบโนโจ 7-1
(โจเซโซดังโชไนย)
อังคาร~เสาร์ 9:00 - 17:00 ญี่ปุ่น
อำเภออุซึ โนมิยะ แผนก
ร่วมกันวางแผนทั้งชายและหญิง
028-632-2346
อะซะฮี 1-1-5 (ในที่ทำการอำเภออุซึโนมิยะ ชั้น 9)
วันจันทร์~วันศุกร์ 8:30 - 17:15 ญี่ปุ่น
ศูนย์ที่ช่วยให้คำปรึษาร่วมกันวางแผนทั้งชาย และหญิง
ห้องปรึกษา
028-655-8720
โนซาว่าโจ 4-1
จันทร์~ศุกร์ 9:00 - 20:00 ญี่ปุ่น
เสาร์/อาทิตย์ 9:00 - 16:00
ตำรวจโทจิหงิ
ที่ปรึกษาของชาวจ.วโทจิหงิ
028-627-9110
หรือ #9110
ทุกวัน 24 ชั่โมง ญี่ปุ่น
<ปรึกษาทั่วไป>
สถานที่ปรึกษา ติดต่อสอบถาม วันเวลาที่รับเรื่อง ภาษา
สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติจ.วโทจิหงิ(TIA)
 ปรึกษาเรื่องทั่วไป
028-627-3399
โฮนโ 9-14
อังคาร~เสาร์ 9:00 - 16:00 ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกต
※ถ้าเป็นภาษาอื่นให้ปรึกษาก่อน
 ปรึกษาด้านสุขภาพจิต (ต้องจองล่วงหน้า) อังคารที่ 1/และอังคารที่ 3 15:00 - 16:00
 ปรึกษาด้านกฏหมาย (ต้องจองล่วงหน้า) อังคารที่ 1 10:00 - 12:00
 การทำเรื่อง การเข้าเมือง/วีซ่า/สัญชาติ (ต้องจองล่วงหน้า) วันพุธที่ 2 10:00 - 12:00