การศึกษา

สถานที่เลี้ยงดูเด็ก

สถานที่เลี้ยงดูเด็กจะช่วยเลี้ยงดูเด็กให้ในกรณีที่พ่อแม่ต้องทำงานหรือป่วยไข้ไม่มีคนอยู่บ้านจะเป็นสถานที่ดูแลเด็กแทนให้ เป็นสถานที่ของสวัสดิการสังคมสงเคราะห์สำหรับเด็ก ที่ผู้ปกครองทำงานชั่วคราวหรืองานประจำจะอยู่กับเด็กไม่ได้หรือในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ก็จะฝากเด็กไว้ระยะหนึ่งได้ มีบางสถานที่ๆดูแลเด็กให้ในวันอาทิตย์・วันหยุดราชการ・และวันสิ้นปี

เกณฑ์ในการเข้า จะดูแลเด็กให้ผู้ปกครองที่มีความจำเป็น และไม่มีญาติอยู่ที่บ้าน
  • ในกรณีที่ทำงานในตอนกลางวัน
  • คลอดบุตร ป่วยไข้ ในกรณีมีอุปสรรคทั้งกายและใจ
  • มีคนในครอบครัวป่วยกระทันหัน หรือในกรณีที่ต้องปรนิบัติดูแลคนพิการ
  • ในกรณีเประสบภัยพิบัติ
ถ้าหมดภาระในเหตุผลที่กล่าวข้างบนนี้แล้ว ต้องออกจากสถานดูแลเด็ก
ช่องที่รับเรื่อง แผนกดูแลเด็กศูนย์สภาตำบลประจำหมู่บ้าน โทมิย่า・ฮิรายอิชิ・สึงะตะกาว่า ชิมิง เซ็นเตอร์
สถานเลี้ยงดูเด็ก (ทำเรื่องแทนให้)
ค่าดูแลเด็ก ขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ปกครองในแต่ละปี และขึ้นอยู่ที่อายุเด็กด้วย
สอบถามรายละเอียด อุซึโนมิยะ โฮอิกุ กะ
โทรศัพท์ 028-632-2393

โรงเรียนอนุบาล

เป็นสถานที่สำหรับเด็กที่มีอายุ 3 - 5 ขวบภายในอำเภอมีอยู่ 47 แห่งด้วยกันโรงเรียนอนุบาลที่เป็นเอกชนกับโรงเรียนอนุบาลที่เป็นของประเทศมีอยู่1แห่งผู้ที่มีความประสงค์ให้ติดต่อไปยังสหพันธ์โรงเรียนอนุบาลในเขตอุซึโนมิยะหรือสอบถามได้จากโรงเรียนอนุบาลโดยตรง

สอบถามรายละเอียด สมาคมสหพันธ์โรงเรียนอนุบาลในท้องที่อุซึโนมิยะ
โทรศัพท์ 028-625-1074

โรงเรียนประถม・โรงเรียนมัธยม

การศึกษาของญี่ปุ่นนี้ โรงเรียนประถม 6 ปี โรงเรียนมัธยมต้น 3 ปีโรงเรียนมัธยมปลาย 3 ปีกับมหาวิทยาลัย 4 ปีเรียกกันว่าระบบ6・3・3・4 โรงเรียนประถมจนถึงมัธยมต้น 9 ปีเป็นการศึกษาภาคบังคับ เปิดเทอมในเดือน 4 และหมดเทอมสุดท้ายในเดือน 3 ก็จะจบหลักสูตรใน 1 ปี คนต่างชาติถ้ามีความประสงค์จะเข้าเรียนก็ได้
โรงเรียนประถมและมัธยมของราชการนั้นจะกำหนดให้ไปโรงเรียนที่อยู่ในเขตที่พักอาศัยที่ใกล้บ้านที่สุดจะส่งจดหมายไปแจ้งถึงเกณฑ์เข้าโรงเรียนให้ทราบผู้ที่ประสงค์จะเข้าโรงเรียนให้ไปทำเรื่องได้ที่ที่กรมการศึกษาแผนกดูแลการศึกษา อนึ่ง ในกรณีที่ต้องการให้สอนภาษาญี่ปุ่น โปรดปรึกษากับช่องรับปรึกษาก่อน
กรณีที่เข้าโรงเรียนประถม และมัธยมต้นของราชการจะไม่เสียค่าสมัครเข้าเรียน ค่าเทอม และค่าหนังสือ ส่วนที่ผู้ปกครองจะต้องจ่ายคือ ค่าอุปกรณ์ในการเรียน・ค่าแบบฝึกหัดและค่าอาหารกลางวัน ค่าไปนำเที่ยวในที่ใกล้ๆและค่าเดินทางไปนำเที่ยวก่อนจบการศึกษา(ที่ไปค้างคืน) แต่ว่า สำหรับผู้ที่มีปัญหาในด้านเศรษฐกิจ ให้ปรึกษากับทางโรงเรียนแผนกดูแลการศึกษา

ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะ ชิ เคียวอิกุคังรีกะ (แผนกดูแลโรงเรียน)
โทรศัพท์ 028-632-2724

นอกจากนี้ ในกรณีที่เด็กไม่อยากไป โรงเรียนประถมและ มัธยมต้น ให้ไปที่ห้องปรึกษา ที่เคียวอิกุ เซ็นเตอร์ การใช้ชีวิตที่โรงเรียนการเข้าโรงเรียน (สำหรับเด็กที่อยู่ร.รอนุบาลปีสุดท้าย) ปรึกษาในเรื่องประเภทนี้เป็นต้น (ต้องจอง)

ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะชิ เคียวอิกุ เซ็นเตอร์
โทรศัพท์ 028-639-4380 และหมายเลข 4381
วันเวลารับเรื่อง วันจันทร์ - วันศุกร์: 9:00 - 17:00

ให้การช่วยเหลือในการเข้าเรียน

ที่อำเภออุซึโนมิยะนี้ ถ้าสังเกตุเห็นว่าครอบครัวของเด็กมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเงินก็จะช่วยเหลือในด้านค่าอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของที่ต้องใช้ในการไปโรงเรียน・ช่วยผู้ปกครองในด้านค่าใช้จ่ายในการเรียน ส่วนหนึ่ง

ผู้ที่จะรับการช่วยเหลือนี้ เด็กและนักเรียน ที่พำนักอยู่ในอุซึโนมิยะนี้ ถ้าอยู่ในกรณีข้างล่างนี้ ก็จะทำเรื่องขอ การสงเคราะห์ในการใช้ชีวิตได้
ได้รับการสงเคราะห์ในการใช้ชีวิตอยู่แล้ว
กรณีที่วินิจฉัยเห็นว่าจำเป็นต้องให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ยกเลิกหรือหยุดการให้การสงเคราะห์ในงบประจำปีด้านการใช้ชีวิต
ให้การสงเคราะห์การใช้ชีวิตตามระดับเกณฑ์ในการใช้ชีวิตที่ไม่เดือดร้อน ในกรณีที่วินิจฉัยเห็นแล้วว่าจำเป็นต้องช่วยเหลือ
ครัวเรือนที่ทุกคนในบ้านมีรายได้น้อยหรือเจ็บป่วยประสบภัยพิบัติ ทำให้รายได้น้อยลง ที่วินิจฉัยเห็นแล้วว่าจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือ
เนื้อหาในเรื่องที่จะช่วย ครอบครัวที่รับการสงเคราะห์ในการใช้ชีวิต: ค่าไปนำเที่ยวก่อนจบการศึกษาค่าบำบัดรักษาครอบครัวที่สมควรจะได้รับการคุ้มครอง: อุปกรณ์ที่ใช้ในการไปโรงเรียนและใช้ในการเรียน (จะกำหนดในวันที่ 1 เดือนเมษายน 1 ปีเท่านั้น) ค่าทำกิจกรรมนอกโรงเรียน ค่านำเที่ยวก่อนจบการศึกษา ค่าเดินทางไปมาโรงเรียน ค่าอาหารกลางวัน
วิธีการสมัคร รับใบคำร้องที่ทางโรงเรียนให้มา 「เขียนคำร้องขอความช่วยเหลือ」 กรอกข้อความที่สำคัญลงไป (ต้องยื่นคำร้องทุกปี)
ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะ ชิ กักโกคังรีกะ ชูงะกุ กลุ๊ป
โทรศัพท์ 028-632-2723

การดูแลนักเรียนชั้นประถม

หลังจากหมดเวลาเรียนแล้ว ถ้ามีความประสงค์ก็จะอยู่ที่โรงเรียนต่อได้ ในเวลาหลังเลิกเรียนก็จะให้เล่นกีฬาบ้าง มีห้องที่จะเรียนหนังสือได้ด้วย สำหรับเด็กประถม 1 ถึงประถม 6
นอกจากนี้สำหรับบ้านที่ผู้ปกครองต้องทำงาน ไม่มีใครอยู่ที่บ้าน (ประถม 1 ถึงประถม 3) ก็จะมีสถานที่สำหรับเด็กให้เล่นและอยู่กันอย่างสนุกสนานและปลอดภัย และยังมีครูที่มาช่วยดูแลและสอนให้เด็กได้เรียนรู้ในการอยู่ในสังคมกับคนอื่น ภายในอำเภอมีอยู่ 65 แห่งด้วยกัน ทุกสถานที่จะอยู่ที่ในโรงเรียน เวลาที่ปฎิบัติงานหรือเนื้อหารายละเอียดขอให้ถามจากทางโรงเรียน หรือถามที่กรมการศึกษา

ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะ ชิ เคียว อิกุ อิงไก  โชไงกักชู กะ
โทรศัพท์ 028-632-2651

มัธยมปลาย・มหาวิทยาลัย

9 ปีที่เป็นการศึกษาภาคบังคับหลังจากจบแล้วจะเรียนต่อในชั้นมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยหรือทำงาน ในอำเภออุซึโนมิยะมีโรงเรียนมัธยมปลายของราชการจังหวัด 10 แห่งกับโรงเรียนมัธยมปลายของเอกชน 5 โรงเรียน มัธยมปลายของประเทศมี 1 แห่ง และมีมหาวิทยาลัยของเอกชน 4 โรงเรียน นอกจากนี้ยังมี วิทยาลัยของเอกชน โรงเรียนสายอาชีพ (โรงเรียนอาชีวะ) ผู้ที่มีความประสงค์ ให้ติดต่อสอบถามจากโรงเรียนโดยตรง

<โรงเรียนในเมืองอุซึโนมิยะ>
โรงเรียน หลักสูตร ภาควิชา・แผนก จำนวนปี ลักษณะพิเศษ
โรงเรียนมัธยมปลาย ร.รของจังหวัดหรือเอกชน เต็มวัน สายสามัญ
สายอาชีพ
ทั่วไปเป็นต้น
3 ส่วนมากจะเรียนในเวลากลางวัน 1 วันเรียน 5 - 8 ชั่วโมง
ภาคค่ำ 4 สำหรับผู้ที่กลางวันต้องทำงาน เรียนในเวลากลางคืนแทน 1 วันเรียน 4 ชั่วโมง
ระบบไปรษณีย์ สายสามัญ 4 - ส่วนมากเรียนที่บ้าน ส่งรายงานตามหัวข้อเรื่อง และมาทำกิจกรรมพิเศษหรือสัมพาษ์ที่โรงเรียน
โรงเรียนสายอาชีพ
โรงเรียนแต่ละประเภท
จังหวัดหรือเอกชน ทำอาหาร
พยาบาล
แผนกเสริมสวย
1 - โดยทั่วไปเมื่อเรียนจบมัธยมปลายแล้ว ก็ยังมีโรงเรียนทั้งสายอาชีพและมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนให้มีความสามารถในด้านการทำงานและใช้ชีวิต
วิทยาลัย เอกชน ด้านการล้ยงดูเด็ก
ดนตรีเป็นต้น
2 สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรมัธยมปลาย แล้วแต่ยังต้องการเรียนหรือค้นคว้าต่ออีก หรือจะเลือกเรียนเพื่อประกอบเป็นอาชีพ
มหาวิทยาลัย ของประเทศหรือเอกชน รัฐเศรษฐกิจ
วิศวกรรม
แผนกการศึกษา
แผนกเกษตรกรรม
4 สำหรับผู้ที่เรียนมัธยมปลายจบแล้ว แต่ต้องการค้นคว้าด้านศาสตร์และศิลป์
บัณฑิตวิทยาลัย 2 - 5 หลังจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่ยังต้องการจะค้นคว้า ในขั้นปริญญา หรือดอกเตอร์

เพื่อช่วยเหลือในกรณีผู้ที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในการเรียนต่อมัธยมปลายหรือมหาวิทยาลัยอำเภออุซึโนมิยะมีระบบเงินทุนและระบบเงินที่จะออกให้ก่อน

  ระบบเงินทุน ระบบเงินที่จะออกให้ส่วนหนึ่ง
สำหรับ มัธยมปลาย มัธยมปลายด้านอาชีพ โรงเรียนมัธยมต้น (หลักสูตรหลัง) วิทยาลัย มหาวิทยาลัยโรงเรียนสายอาชีพ (2 ปีขึ้นไป) สำหรับผู้ที่จะเข้าเรียนหรือกำลังเรียนอยู่ ผู้ปกครองของนักเรียน มัธยมปลาย อาชีวะ โรงเรียนมัธยมต้น (หลักสูตรหลัง) วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สายอาชีพ (มากกว่า 2 ปี)
ผู้ที่มีสิทธิสมัคร ชาวเมืองที่ได้รับการค้ำจุนจะเข้าเรียนได้ยากเพราะมีความจำเป็นในด้านเศรษกิจ ลงทะเบียนเป็นชาวเมืองในอำเภอ ไม่ติดค้างค่าภาษี เป็นต้น
คนค้ำประกัน 2 คน 1 คน
เงินที่ใช้คืน ไม่เสียดอกเบี้ย ให้ใช้คืนโดยส่งเข้าทางบัญชีภายในระยะเวลาที่กำหนด
ระยะที่เปิดรับ ทุกปีในปลายเดือน 2 - จนถึงปลายเดือน 4 ต้นเดือน 12 ของทุกปี - ถึงปลายเดือน 1
ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะชิ  เคียวอิกุ ฮิกะกุ กะ
โทรศัพท์ 028-632-2704