โฮม » ทะเบียนของแต่ละประเภท

ทะเบียนของแต่ละประเภท

สมาชิก

การทำเรื่องสมัครเป็นสมาชิก

ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ UCIA กรุณาเขียนใบสมัคร พร้อมชำระเงินค่าสมาชิกรายปี ที่สำนักงาน

การจำแนก เงินค่าสมาชิกต่อปี ข้อสังเกต
สมาชิกที่เป็นทางการ ส่วนตัว 2,000 เยน ครอบครัวละ 1,000 เยน
หมู่คณะของอาสาสมัคร 3,000 เยน
หมู่คณะของนิติบุคคล 5,000 เยน
สมาชิกสนับสนุน ส่วนตัว 1 ราย 5,000 เยนจะเป็นกี่รายก็ได้
หมู่คณะของอาสาสมัคร 1 ราย 5,000 เยนจะเป็นกี่รายก็ได้
หมู่คณะนิติบุคคล 1 ราย 10,000 เยนจะเป็นกี่รายก็ได้
หมู่คณะสมาชิกช่วยเหลือ 3,000 เยน

เงินค่าสมาชิกรายปีนี้สามารถนำมาจ่ายได้โดยตรงที่สำนักงาน  หรือโอนเงินเข้าทางบัญชีไปรษณีย์

<ไปรษณีย์ที่จะโอนเงินเข้า>
หมายเลขบัญชี: 00190-5-564738
NPO สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติอำเภออุซึโนมิยะ ผู้อำนวยการ อุซุ้ย โยชิโกะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมาชิกส่วนตัว(Word:59KB)
สมาชิกที่เป็นหมู่คณะ(Word:60KB)

ลงทะเบียนครอบครัวอุปถัมถ์

ชาวต่างประเทศที่มาเยือนเมืองอุซึโนมิยะนั้นส่วนมากจะประสงค์อยากจะสัมผัสแลกเปลี่ยนกับครอบครัวชาวญี่ปุ่นและต้องการไปพักอยู่กับบ้านคนญี่ปุ่น
ทาง UCIA จะรับคณะที่มาจากต่างประเทศ และจะประกาศรับสมัครครอบครัวอุปถัมถ์ ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ในอำเภออุซึโนมิยะ ผู้ที่เป็นสมาชิกของ UCIA ก็สามารถลงทะเบียนเป็นครอบครัวอุปถัมถ์ได้ด้วย
ไม่มีกำหนดที่แน่นอนที่จะรับชาวคณะผู้มาเยือนเมืองอุซึโนมิยะ ท่านที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้แล้วจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 1~2 เดือนโปรดสังเกตดูจากข่าวสารทางอินเตอร์เน็ทฯ
รายละเอียด โปรดติดต่อสอบถามที่สำนักงาน

ติดต่อสื่อสารและแปลเอกสาร/ล่ามแปลภาษา

ที่ UCIA รับสมัคร ล่ามแปลภาษาและ ผู้แปลเอกสารที่เป็นอาสาสมัคร
ไม่มาลงทะเบียน เพื่อช่วยเหลือในการติดต่อสื่อสารแก่ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่บบ้างหรือ ?

<คุณสมบัติในการลงทะเบียน>
ต้องมีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลืออย่างจริงจัง และยังเป็นผู้ที่มีความรู้และมีความสามารถในภาษาสูงขั้นทำธุรกิจได้
<เนื้อหาของกิจกรรม>
  • แนะนำถึงเรื่องสำคัญในการใช้ชีวิต ข่าวสารทางจดหมาย แปลเอกสารส่งยังราชการ
  • ที่ช่องให้คำปรึกษา    องค์กรในด้านการรักษาพยาบาล   และเป็นล่ามในการพาเที่ยว
<วิธีการลงทะเบียน>
เป็นล่ามในการติดต่อสื่อสาร/เขียนกรอกเอกสารที่สำคัญ (ที่มีคำแปล) นำมาสมัครได้ที่สำนักงาน

ล่ามแปลในการติดต่อสื่อสาร/เขียนกรอกข้อความในใบเอกสารสมัครที่มีคำแปล(Word:46KB)

ลงทะเบียนชาวต่างชาติที่พำนักในญี่ปุ่น

ชาวต่างชาติที่ลงทะเบียนที่ UCIA ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับข่าวสารทางจ.มที่ชื่อ โอย และจะส่งเป็นเมลล์ในเวลาที่ฉุกเฉิน
รับสมัคร ผู้ที่จะให้ความร่วมมือ และมีความประสงค์ที่จะมาเป็นผู้ สอนและ แนะนำในด้าน วัฒนธรรม การทำอาหาร ภาษา และการละเล่น ตลอดจนถึงการอ่านหนังสือประกอบภาพ ของประเทศของท่าน

เขียนกรอกข้อความในใบสมัครลงทะเบียนชาวต่างประเทศที่พำนักในญี่ปุ่น(Word:51KB)