โฮม » ข้อมูลข่าวสารการใข้ชีวิต » ที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิต

ที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิต

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองอุซึโนมิยะ

 สนุกกับการเที่ยวลำรองในเมือง อุซึโนมิยะ(1.8MB)

ที่อยู่อาศัย

กรณีที่เช่าอพาร์ตของชาวเมืองให้ไปที่บริษัทจัดหาบ้านเช่าที่อยู่ในเมืองโดยหาดูจากอินเตอร์เน็ทหรือไม่ก็ดูจากแผ่นให้ข่าวสาร ให้ตรวจสอบดูถึงราคาค่าเช่าโดยทั่วไป และบริเวณย่านของที่ตั้งอพาร์ต ความกว้างของสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสดวกตลอดจนข้อตกลงเป็นต้น ในใบสัญญาเช่าบ้านนั้นจะบันทึกรายละเอียดของข้อแม้ต่างๆไว้ เป็นไปได้ควรจะชวนคนที่เข้าใจดีในภาษาญี่ปุ่นไปด้วยจะดีกว่าไปคนเดียว
มีความประสงค์จะสมัครเข้าอยู่แฟลตของหลวง ต้องลงทะเบียนคนต่างชาติอยู่ในอำเภอที่มีแฟลตของหลวงและต้องอยู่ในข้อแม้ตามที่ระบุไว้ข้างล่างจึงจะสมัครได้ อนึ่งจะทำการคัดเลือกผู้เข้าอยู่โดยการจับสลาก

  1. ผู้ที่เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย ในปัจจุบัน
  2. มีที่อยู่ในอำเภออุซึโนมิยะหรือทำงานอยู่ที่อุซึโนมิยะ
  3. มีญาติที่อยู่ด้วยกันในปัจจุบันหรือจะมีญาติมาอยู่ด้วย
  4. มีคนรับประกันที่มีที่อยู่ในอำเภอ1คน (ในกรณีโสด ก็ต้องมีผู้รับประกันด้วย)
  5. ไม่ติดค้างชำระค่าภาษีหรือค่าประกันภัยสุขภาพประชาชน
  6. รายได้ของครอบครัวต้องอยู่ภายในเกณท์ ที่กำหนดไว้
  7. ไม่ได้เป็นคนในกลุ่มของพวกนักเลงหัวไม้ (พวกยากุซ่า)
ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะ ชิ (แผนก) จูตักกุ กะ
โทรศัพท์ 028-632-2553, 2554、และที่หมายเลข 2555

ข้อแม้ในการขอเช่าบ้านที่บริหารโดยจังหวัดนั้น เหมือนกันกับบ้านเช่าที่บริหารโดยอำเภอ
แต่ว่า ต้องจ่ายเงินวางล่วงหน้าภายในวันที่กำหนด (เป็นจำนวนค่าเช่า 3 เดือน)

สอบถามรายละเอียด โทจิหงิเก้นจูตักกุ เคียวคิว โคชะ ชูโอ ชิโช
สถานที่ อุซึโนมิยะชิ ทาเกบะยาชิ โจ 1030-2 โทจิหงิเก้น คาวาจิโชชะ เบคกัง ชั้น 3
โทรศัพท์ 028-626-3198

นอกจากนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าอยู่บ้านของโครงการณ์สนับสนุนคนงาน มีใบคำร้องสมัครเข้าอยู่แจกให้ที่สถานที่แนะนำงานที่บริหารโดยราชการ รับใบรับรองจากผู้บริหารสถานที่แนะนำงานและกรอกข้อความที่สำคัญลงในใบสมัคร

ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะ โคเกียว โชกกุเงียว อันเตโจ (ฮัลโหล เวริ์ก อุซึโนมิยะ)
สถานที่ อุซึโนมิยะ ชิ อะเกโบโนโจ 1-4 อุซึโนมิยะ ไดย 2 ชิโฮ โกโด โชชะ ชั้น 1
โทรศัพท์ 028-638-0369

สัตว์เลี้ยง

เจ้าของสุนัขก็ต้องลงทะเบียน และต้องฉีดยาป้องกันสุนัขบ้าปีละ1ครั้ง ขอทำเรื่องได้ที่ช่องรับเรื่องในตารางข้างล่างถ้าสุนัขที่เลี้ยงไว้ตาย ก็ขอให้ไปแจ้งที่อำเภอด้วย

ช่องรับเรื่อง ขอทำเรื่อง ค่าทำเรื่อง
สถานีอนามัยแผนกสุขอนามัยในการใช้ชีวิตทุกที่
ที่มาบริการนอกสถานที่ ศูนย์เทศบาลเมืองในที่ต่างๆ
ศูนย์ชาวเมืองในทุกท้องที่
ที่ทำการอำเภอชั้น1ช่องปรึกษารวมทั้งด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์
ลงทะเบียนสุนัขที่เลี้ยง 3,000เยน
เปลี่ยนเนื้อหาในการลงทะเบียนสุนัข
ออกใบอนุญาต 1,600เยน
ออกใบรับรองการฉีดยาป้องกันสุขนัขบ้าแล้ว 550เยน
ออกใบรับรองการฉีดยาป้องกันสุนัขบ้าให้ ใหม่ 340เยน
ลงทะเบียนแจ้งการตาย
โรงพยาบาลสัตว์ (โรงพยาบาลสัตว์ที่ได้รับการมอบหมายจากอำเภอแล้ว) ลงทะเบียนสุนัขที่เลี้ยง 3,000เยน
ขอให้ออกใบรับรองการฉีดยาป้องกันสุนัขบ้า 550เยน

กรณีที่สุนัข หรือแมวที่เลี้ยงไว้พลัดหลงหายไปหรือกรณีที่พบเห็นและดูแลไว้ชั่วคราวขอให้ติดต่อมายังแผนกสุขอนามัย

ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะชิ  เซกัดซึ เอเซกะ (แผนกสุขอนามัย)
โทรศัพท์ 028-626-1108

ขยะ

ขยะที่ยังเป็นทรัพยากรได้อีกแบ่งออกเป็น 5 ชนิด 13 ส่วนแบ่งนำออกมาทิ้งได้ในวันและเวลาที่กำหนดไว้จากเวลา 7 โมงเช้าจนถึง 8 โมง 30 นาที ทิ้งที่วางขยะ โกมิ สเตชั่น วันหยุดของประชาชน วันหยุดราชการ วันเสาร์ อาทิตย์ และวันใกล้สิ้นปี กับช่วงวันปีใหม่ขยะๆไม่มาเก็บ

 แผ่นพับที่บอกถึงการแยกขยะ(909KB)

นอกจากนี้ การย้ายบ้านหรือทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ การตัดต้นไม้หรือการทำที่มีขยะจำนวนมาก ต้องแบ่งแยก ขยะก่อนแล้วจึงนำไปทิ้งที่โรงขยะตามตารางข้างล่างนี้

ชื่อโรงงานรักษาความสะอาด เวลาทำงาน วันหยุด ประเภทของขยะที่จะนำมาทิ้งได้
กรีนปาร์ค โมบะรา
 อุซึโนมิยะชิ โมบะราโจ 777-1
 028-654-0018
8:30 - 12:00,
13:00 - 16:30
วันหยุดราชการและ วันเสาร์อาทิตย์ วันช่วงสิ้นปี และวันปีใหม่ ขยะที่เผาได้ ขยะที่มีอันตราย ขยะที่เผาไม่ได้ ขวดแก้ว กระป๋อง ขวดพลาสติก ขยะที่เผาได้ขนาดใหญ่ ขยะที่เผาไม่ได้ขนาดใหญ่
มินามิ เซโซ เซ็นเตอร์
 อุซึโนมิยะ ชิ ไยตะโจ 330
 028-656-2795
ขยะที่เผาได้ ขยะขนาดใหญ่ที่เผาไม่ได้
คิตะ เซโซ เซ็นเตอร์
 อุซึโนมิยะชิ ชิโมะทะฮาระ โจ 3435
 028-672-1997
ขยะที่เผาได้ ขยะที่เผาได้ขนาดใหญ่
บริษัท เอส เค จี
 อุซึโนมิยะชิ นางะโอกะโจ 413-1
 028-621-6221
วันเสาร์ อาทิตย์ วันสิ้นปีและช่วงปีใหม่ พวกกระดาษ (พวกแพ๊กที่ทำด้วยกระดาษ) ประเภทผ้าต่างๆ
เอโคพุรา เซ็นเตอร์ ชิโมะ ฮารี
 อุซึโนมิยะชิ ชิโมะฮารีโจ 2678-176
 028-648-4631
วันหยุดราชการ วันเสาร์ อาทิตย์ วันใกล้ช่วงสิ้นปีและช่วงวันปีใหม่ ภาชนะ ห่อ ที่ทำด้วยพลาสติก โฟมสีขาว

กรณีจะทิ้งขยะชิ้นใหญ่ (ขยะขนาดใหญ่) ขอให้ติดต่อไปที่ 「ศูนย์รับทิ้งขยะชิ้นใหญ่」 หรือจะขนไปทิ้งเองที่โรงงานขจัดขยะ

 ช่องที่รับเรื่อง เวลาทำงาน วันหยุด นอกจากนี้
ศูนย์รับขยะชิ้นใหญ่
 028-643-5371
9:00 - 17:00 วันหยุดราชการ วันเสาร์ อาทิตย์ วันใกล้สิ้นปีและช่วงวันปีใหม่ ค่าทิ้ง: 1 อัน 810 เยน (รวมภาษีแล้ว)
1 ครั้งทิ้งได้ 5 อัน ขอสมัครทิ้งได้

ย้ายบ้าน

ตอนที่จะย้ายบ้านขอให้ติดต่อไปยังสถานที่ในตารางข้างล่าง

  วิธีการแจ้ง ติดต่อสอบถาม
ไฟฟ้า ให้ติดต่อ ก่อนจะย้ายบ้านหลายวันหน่อย โตเกียว เดงเรียกุ โทจิหงิ คะสึทะมา เซ็นเตอร์
 0120-995-111
 จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 19:00, เสาร์: 9:00 - 18:00 (วันหยุดราชการ วันอาทิตย์ ไม่ทำงาน)
แก๊ส ให้ติดต่อ ก่อนจะย้ายบ้านหลายวันหน่อย โตเกียวกาซึ อุซึโนมิยะชิชะ
 028-634-1911
ฟุโลพังแก๊ส ฮัมไบเตน
น้ำปะปา ก่อนย้ายบ้านและตอนที่อยากจะใช้น้ำปะปา ติดต่อล่วงหน้า3วัน อุซึโนมิยะชิ โจเกะซุยโดเกียวกุ โอเกียกซังมะอุเกซึเกะเซ็นเตอร์
 อำเภออุซึโนมิยะชิ คาวาฮาระ โจ 1-41
 028-633-1300
โรงเรียน กรณีที่ย้ายบ้านแต่อยู่ในอำเภอเดียวกัน ให้แจ้งเรื่องขอย้ายโรงเรียนที่โรงเรียนที่เรียนอยู่ในปัจจุบันก่อน เพื่อขอใบรับรองว่าเรียนอยู่ หลังทำเรื่องย้ายบ้านแล้วให้ไปที่กรมการศึกษา กรมการศึกษาอำเภออุซึดนมิยะ แผนกควบคุมดูแลโรงเรียน
 028-632-2724
กรณีที่ย้ายออกไปอยู่ที่อำเภออื่นก็ขอให้แจ้งกับโรงเรียนที่เรียนอยู่ในปัจจุบันก่อนเพื่อขอเอกสารใบรับรองว่าเรียนอยู่ และไปแจ้งที่กรมการศึกษาที่อยู่ในเขตที่ย้ายไปอยู่ใหม่และสอบถามการดำเนินเรื่องได้ที่กรมการศึกษาที่ย้ายไปอยู่ใหม่ แจ้งที่กรมการศึกษาที่ย้ายไปอยู่ใหม่
ไปรษณีย์ ไปแจ้งเรื่องการย้ายที่อยู่ใหม่ภายใน1ปีถ้ามีพัศดุส่งมาที่ๆอยู่เก่า ก็จะนำไปส่งให้ที่ๆอยู่ใหม่ กรมไปรษณีย์
ธนาคาร เป็นต้น แจ้งการย้ายที่อยู่ใหม่ ธนาคาร

นอกจากนี้ถ้าย้ายบ้านแต่ว่ายังอยู่ในอำเภอเดิมให้นำบัตรประจำตัวคนต่างชาติไปแจ้งบันทึกเปลี่ยนที่อยู่ที่ใหม่ที่ทำการอำเภอ

สถานที่รับเรื่อง โทรศัพท์ เวลาที่รับเรื่อง
ที่ทำการอำเภออุซึโนมิยะ ช่องรับเรื่องชาวเมืองและลงทะเบียนคนต่างชาติ
อุซึโนมิยะชิ อะซะฮี 1-1-5
028-632-2273 จันทร์ - ศุกร์: 8:30 - 17:15 (หยุดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
ศูนย์เทศบาลเขตเมืองคามิ คาวาจิ
อุซึโนมิยะชิ นากะซาโต้ โจ 181-3
028-674-3132
ศูนย์เทศบาลเมืองเขตคาวาจิ
อุซึโนมิยะชิ ชิระซะว่า โจ 500
028-671-3203
บัมบะ ชุโจโช
อุซึโนมิยะชิ บะบาโดโอรี 4-1-1
อุซึโนมิยะ โอโมเตะซันโดะสแคว์ ชั้น 5
028-616-1542 จันทร์ - ศุกร์: 10:00 - 17:15 (หยุดวันเสาร์อาทิตย์ วันหยุดราชการ)