โฮม » กิจกรรมในเทศกา » แบบฟร์อมการสมัคร

แบบฟร์อมการสมัคร

 กรุณากรอกข้อความในช่องข้างล่าง ถ้าจะสมัครทำกิจกรรมในแต่ละประเภท แล้วกดปุ่ม (คะคุนิง)

 「」ต้องกรอกข้อความที่สำคัญในช่องว่างข้างล่าง

[ตัวอย่าง]20
ประเภทของสมาชิก  
-
 
ชื่อเมือง/เลขที่  
ชื่อสิ่งก่อสร้าง (ชื่อตึก)  
[ตัวอย่าง]123-456-7890
[ตัวอย่าง]mail@ucia.or.jp