สวัสดิการ

เบี้ยเลี้ยงเด็ก

เป็นระบบให้การช่วยเหลือ เพื่อให้เด็กในยุคต่อไปมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีในการเจริญเติบโตในสังคม
เบี้ยเลี้ยงเด็กนี้มีไว้สำหรับเด็กที่พำนักอยู่ในประเทศและเรียนอยู่ในชั้นมัธยมต้นจนถึงก่อนจบชั้นมัธยมต้น ผู้รับเบี้ยเลี้ยงที่มีรายได้มากกว่าวงเงินที่จำกัดไว้เด็กจะมีอายุเท่าไรก็ตาม ก็จะให้เบี้ยเลี้ยงเด็กเดือนละ5000เยน

ผู้ที่จะได้รับ ผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศ(ในกรณีไปอยู่และเรียนที่ต่างประเทศก็จะได้รับ)จนถึงก่อนจบชั้นมัธยม(ปีที่มีอายุครบ15 )ผู้ที่เลี้ยงดูเด็ก
จำนวนเบี้ยเลี้ยง ในกรณีที่มีรายได้ไม่เกินที่กำหนดไว้ จาก0ขวบจนถึง3ขวบ(ยังไม่3ขวบเต็ม) ได้รับเดือนละ 15000 เยน
3ขวบจนถึงจบชั้นประถม บุตรคนที่1・บุตรคนที่2)เดือนละ 10000 เยน
(หลังจากบุตรคนที่3 ) เดือนละ 15000 เยน
ชั้นมัธยมต้น เดือนละ 10000 เยน
ในกรณีมีรายได้มากกว่าที่กำหนดไว้ เดือนละ 5000 เยน
เดือนที่จะได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือน 6(ขแงเดือน4・ของเดือน 5)
เดือน 10 (ของเดือน 6 ถึงเดือน 9)
เดือน 2(ของเดือน 10 ถึงเดือน1)
ของที่ต้องใช้ในการสมัคร อิงกัง(ฮั้งโกะ ที่มีขายทั่วไป)
สมุดบัญชีธนาคารของผู้รับเงิน เป็นบัญชีธรรมดา
สำเนาถ่ายเอกสารบัตรโฮเก้นโช (ผู้ที่ เป็นสมาชิกประกันสุขภาพประชาชน ไม่ต้องใช้)
หมายเลขประจำตัว(มายนัมเบอร์)เป็นต้น
สมัครได้ที่ช่องรับเรื่อง แผนก ครัวเรือนที่มีเด็ก ( โคโดโมะคะเตกะ) ศุนย์ชาวเมืองทุกแห่ง และที่สำนักงานนอกสถานที่
สอบถามได้ที่ ที่ทำการอำเภอ อุซึโนมิยะ แผนก โคโดโมะคะเตกะ โคโดะโมะ คิฟุ กลุ๊ป
หมายเลขโทรศัพท์ 028-632-2387

เบี้ยเลี้ยงที่ให้ผู้เลี้ยงดูเด็ก

ในกรณีที่พ่อแม่หย่าร้างกัน พ่อหรือแม่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต พ่อหรือ แม่ พิการขั้นหนัก ไม่สามารถจะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองจุดประสงค์ของสวัสดิการ ช่วยให้เด็กได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นคง โดยจะช่วยพ่อหรือแม่ หรือผู้ที่เลี้ยงดูเด็ก

ผู้ที่จะได้รับ เด็ก เยวชน(อายุยังไม่ครบ18ปี)พ่อ หรือ แม่ ที่เลี้ยงดู ในกรณีดังที่กล่าวข้างล่างนี้
พ่อแม่ หย่าร้างกัน
พ่อหรือแม่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง สียชีวิต
พ่อหรือแม่อยู่ในสภานะ พิการขั้นหนัก
ไม่ทราบแน่ชัดว่าพ่อหรือแม่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
นอกจากนี้(พ่อหรือแม่ทอดทิ้งนานกว่า1ปี พ่อหรือแม่ถูกกักขังตัวอยู่ แม่ที่คลอดบุตรโดยไม่ได้แต่งงาน)
จำนวนเงินเบี้ยเลี้ยงที่จะได้รับ บุตรคนที่ 1
 ได้รับทั้งหมด:43160 เยน
 ได้รับแค่1ส่วน:จาก 43150 เยน เหลือ 10180 เยน
บุตรคนที่2 จะได้รับ:10,190 เยน เหลือ 5,100 เยน
บุตรคนที่ 3 ขึ้นไป จะได้รับ:จากคนละ 6,110 เยน เหลือ 3,060 เยน
เดือนที่จะจ่ายให้ เดือน 5 เดือน 7 เดือน 9 เดือน 11 เดือน 3 ทั้งหมด 6ครั้ง
เอกสารที่ต้องใช้ในเวลาสมัคร เอกสารที่จะต้องใช้ยื่นแต่ละคนไม่เหมือนกัน สอบถามที่เจ้าหน้าที่ๆมีหน้าที่โดยตรง ด้านล่างนี้
สอบถามที่ ที่ทำการอำเภอ อุซึโนมิยะ แผนก โคโดโมะคะเตกะ จิริซึ ชิเอง กลุ๊ป
หมายเลขโทรฯ 028-632-2386

เบี้ยเลี้ยงในการเลี้ยงบุตรด้วยตัวคนเดียว

เป็นเงินช่วยเหลือ ที่มีไว้ช่วยในค่าครองชีพ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่เลี้ยงบุตรด้วยตัวคนเดียว เพื่อช่วยให้มีความเป็นอยุ่ที่มันคง

ผู้ที่จะได้รับ พ่อ หรือ แม่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเลี้ยงดูได้ ผู้ที่เลี้ยงเด็กแทนได้รับการช่วยเหลือจนเด็กจบการศึกษาภาคบังคับ(กรณีที่พิการขั้นหนักก็จะได้รับการช่วยเหลือจนกระทั่งอายุ20ปี ก่อนหรือ20ปีบริบูรณ์)
ระยะเวลาที่จะได้รับ หลังจากเลี้ยงบุตรด้วยตัวคนเดียวแล้ว5ปีจนกระทั่งเด็กจบการศึกษา (ถ้าพิการขั้นหนักก็จะดีรับการช่วยจนเด็กอายุ20ปี ก่อนหรือ20ปีบริบูรณ์
เบี้ยล้ยงประจำเดือน 1ครัวเรือนจะได้รับเงินช่วยเหลือในค่าครองชีพ 3000เยน เงินช่วยในด้านการทำงาน 2000 เยน
การจ่ายเบี้ยเลี้ยง 3เดือนจ่าย1ครั้ง โอนเงินเข้าทางธนาคาร
เดือนที่จะได้รับ เดือน6 เดือน9 เดือน12 เดือน3
สมัครทำเรื่องได้ที่ ที่ทำการอำเภออุซึโนมิยะ (แผนก) โคโดโมะคะเตกะ จิริซึ ชิเอง กลุ๊ป
หมายเลขโทรฯ 028-632-2386

สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยงในเด็กพิการ

มีไว้ให้เด็กที่อยู่ในอำเภออุซึโนมิยะที่มีอาการพิการขั้นหนักในด้านจิตใจและทางสมอง ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ถ้าขาดคนดูแล มีระบบกำหนดรายได้ด้วย

ผู้ที่จะได้รับ เด็กที่อายุยังไม่ครบ 20ปี และอยู่ในสถานภาพดังต่อไปนี้
มีสมุดบันทึกคนพิการขั้น 1 หรือขั้น 2 เด็กที่มีส่วนเข้าข่าย
ผู้มีสมุดพกในการรักษา A1 (จำนวน ไอคิว มีเนื้อหาใจความสำคัญต่ำกว่า 20)
สมุดพกคนพิการขั้น 2 (ขึ้นอยู่ที่ระดับของความพิการด้วย) กับ สมุดในการรักษา A2 (จำนวนไอคิว มีเนื้อหาใจความสำคัญต่ำกว่า 35) ผู้ที่มีอาการรวม
นอกจากนี้ใบรับรองอาการที่แพทย์ลงความเห็นว่าตามที่บันทึกข้างบนหรือเด็กที่มีอาการพิการหนัก(โรคหัวใจ ระบบการหายใจ โรคไต โรคตับ โลหิต โรคภัยไข้เจ็บภายในเป็นต้น)
จำนวนเงินเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 14880เยน
ระยะเวลาที่จ่ายเบี้ยเลี้ยง เดือน 2 (จากเดือน 11 ถึงเดือน 2 )
เดือน 5 (จากเดือน 2 ถึงเดือน 4 )
เดือน 8 (จากเดิอน 5 ถึง เดือน 7 )
เดือน11 (จากเดือน8 ถึงเดือน 10 )
ข้อแม้ ผู้ที่จะได้รับ คู่สมรส ผู้ที่มีหน้าที่เลี้ยงดู ถ้ามีรายได้สูงกว่าที่กำหนดไว้ ก็จะไม่จ่ายให้
ติดต่อสอบถาม อำเภออุซึโนมิยะ (แผนก) โคโดโมะคะเตกะ โคโดะโมะ คิฟุ กลุ๊ป
โทรศัพท์ 028-632-2296

ประกันภัยปรนนิบัติดูแล

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ทุกคนจะต้องเข้าประกันภัยปรนนิบัติรักษาจากอายุ 40 ปีขึ้นไปจนถึงอายุ 64 ปี ประกันในการบำบัดรักษา (ประกันภัยสุขภาพของสหกรณ์ ประกันภัยสุขภาพประชาชน) ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิก ระบบประกันของสังคม (ผู้เข้าเป็นสมาชิก) ต้องจ่ายค่าสมาชิกและถ้าเล็งเห็นว่าจำเป็นจะต้องใช้บริการปรนนิบัติดูแลก็จะใช้ประกันนี้ได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพียง10 ถึง 30%
บริการปรนนิบัติดูแล ผู้ช่วยงานบ้านจะมาดูแลให้ที่บ้าน ในด้านการใช้ชีวิตประจำวันเช่นการรับประทานอาหารและช่วยเหลือในการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะไป กลับ ระหว่างบ้านกับสถานที่ได้ เช่นไปฝึกหัดการอาบน้ำ เป็นต้น「บริการที่บ้าน」กับ เข้าไปอยู่ในสถานที่ให้เจ้าหน้าที่ดูแลและทำการฝึกหัดไปด้วย พร้อมกับทำการดูแลรักษาสุขภาพด้วย「บริการของสถานที่」เป็นต้น
ถ้าจะใช้บริการปรนนิบัติดูแลนี้ต้องได้รับการพิจาราณาเห็นสมควรต้องได้รับการปริบัติดูแลและให้ยื่นคำร้องขอขอความช่วยเหลือ และไปยื่นคำร้อง ส่งไปทางไปรษณีย์ไม่ได้

  ผู้ที่มีประกันลำดับที่ 1 ผู้ที่มีประกันลำดับที่ 2
ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิก อายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป จากอายุ40ปีขึ้นไปจนถึงก่อนครบ 65 ปีที่เข้าประกัน
ค่าประกัน ขึ้นอยู่ที่รายได้และภาษีพลเมือง ใบพลเมืองที่มีครัวเรือนด้วยกันจัดแบ่งออกเป็น 11 ขั้นตอน จะคิดและทำตามกฎในการบำบัดรักษา
การจ่ายค่าประกัน ตามหลักการจะหักจากเงินบำนาญ (เนงกิง) สำหรับคนที่หักออกไม่ได้ ก็จะให้ใบชำระเงิน และนำไปจ่ายเป็นต้น จ่ายพร้อมกันกับค่าประกันภัยบำบัดรักษา
สถานที่รับเรื่อง แผนก สวัสดิการผู้สูงอายุ ที่ช่องให้คำปรึกษาสวัสดิการ และประกันสุขภาพทั่วไป ได้ทุกศุนย์ชาวอำเภอเมือ
และท้องถิ่น และสำนักงานสาขา
ติดต่อสอบถาม อำเภออุซึโนมิยะ (แผนก) โคเรชะ ฟุกุชิกะ
โทรศัพท์ 028632-8989

การสงเคราะห์ในการดำเนินชีวิต

ด้วยเหตุผลที่ป่วย จนทำให้รายได้และเงินที่เก็บไว้หมดไป ทำให้ยากลำบากในการใช้ชีวิต ก็จะช่วยในด้านเศรษฐกิจ
การคุ้มครองในการใช้ชีวิต การศึกษา บ้านเรือน การบำบัดรักษา และการปรนนิบัติดูแล
ผู้ที่จะรับการคุ้มครองในการใช้ชีวิตนั้น ก็มีข้อแม้หลายอย่าง ขอให้ไปที่ช่องปรึกษาที่อำเภออุซึโนมิยะ

ติดต่อสอบถาม ที่ทำการอำเภออุซึโนมิยะ แผนกสวัสดิการ แผนกที่1 และแผนกที่ 2
โทรศัพท์ 028-632-2105

ให้ยืมเงินเป็นค่าครองชีพ

สังคมสงเคราะห์มีระบบ ให้กู้ยืมเงินทำทุนสำหรับผู้ที่เดือนร้อนในด้านเศรษฐกิจ ต้องการเงินมาใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต
ผู้ที่จะกู้ยืม มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นผู้ที่อยู่อย่างถาวรได้ในญี่ปุนและยังจะต้องมีคนรับประกัน ปรึกษาได้ที่ทำการอำเภออุซึโนมิยะ ที่ช่องให้คำปรึกษา สมาคมประชุมสงเคราะห์

ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะ ชิ ชักไก ฟุกุชิ เคียว หงิ ไก
โทรศัพท์ 028-636-1215