โฮม » ข้อมูลข่าวสารการใข้ชีวิต » การขับขี่・การคมนาคม

การขับขี่・การคมนาคม

การขับขี่

การที่จะได้ใบขับขี่ของญี่ปุ่นนั้น มี2วิธี คือการนำใบขับขี่ที่ประเทศตนเองออกให้มาเปลี่ยน กับการสอบใบขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น วิธีการทำเรื่องการเปลี่ยนและสอบใบขับขี่ญี่ปุนนั้นทำได้ที่ศูนย์ใบขับขี่เท่านั้น

สอบถามรายละเอียด โทจิหงิเค้น อึงเตง เมงเกียว เซ็นเตอร์
ที่อยู่ คานุมะชิ ชิโมะอิชิกาว่า 681
โทรศัพท์ 0289-76-0110

อนึ่ง การทำเรื่องแปลใบขับขี่ต่างประเทศนั้นต้องให้สถานกงสุลประจำประเทศหรือ สมาพันธ์รถยนต์ของญี่ปุ่น (JAF) แปลเท่านั้น

สอบถามรายละเอียด สมาพันธ์รถยนต์ของญี่ปุ่น สาขาโทจิหงิ (JAF)
ที่อยู่ อุซึโนมิยะ ชิ อิมามิย่า 2-4-6
โทรศัพท์ 028-659-3322
วันเวลาที่รับเรื่อง 9:00 - 17:30 (วันเสาร์・วันอาทิตย์・วันแดง・วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่หยุด)

การคมนาคม

ภายในอำเภอนี้ มีรถไฟสาย JR และสายโทบุ จากสถานีรถไฟอุซึโนมิยะก็จะมีรถเมล์ของบริษัท คังโต และบริษัท โทย่า วิ่งนอกจากรถเมล์ของบริษัท JR แล้วยังมีรถเมล์วิ่งแทน ไปที่ คามิคะวาอุจิ・ท้องถิ่นคาวาจิ ชื่อ (ยุบปี้ โงอุ)

ติดต่อถามรายละเอียด โทรศัพท์ URL
คังโตชิโดชะ สำนักงานใหญ่ 028-634-8131 http://www.kantobus.co.jp/
โทย่าโคซึ สำนักงานใหญ่ดำเนินงาน 028-661-2251 http://toya108.jp/
JR คังโตบัส สาขาอุซึโนมิยะ 028-648-0489 http://www.jrbuskanto.co.jp/
คังโตชิโดชะ โซโง ซาวิส
จิเงียวบุ
(ยุบปี้ โงอุ)
028-632-6110 http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kotsu/buskotsu/004624.html

ขึ้นรถแท๊กซี่ได้จากหน้าสถานีรถไฟฟ้าหรือโทรศัพท์เรียกให้มารับที่บ้านก็ได้ ค่ารถนั้นขึ้นอยู่กับบริษัทรถแท๊กซี่ และความใหญ่ของรถกับระยะทาง ตลอดจนเวลาที่เรียก ในยามวิกาล ต้องเสียค่ารถเพิ่มขึ้น