โฮม » ข้อมูลข่าวสารการใข้ชีวิต » การขับขี่・การคมนาคม

การขับขี่・การคมนาคม

การขับขี่

การที่จะได้ใบขับขี่ของญี่ปุ่นนั้น มี2วิธี คือการนำใบขับขี่ที่ประเทศตนเองออกให้มาเปลี่ยน กับการสอบใบขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น วิธีการทำเรื่องการเปลี่ยนและสอบใบขับขี่ญี่ปุนนั้นทำได้ที่ศูนย์ใบขับขี่เท่านั้น

สอบถามรายละเอียด โทจิหงิเค้น อึงเตง เมงเกียว เซ็นเตอร์
ที่อยู่ คานุมะชิ ชิโมะอิชิกาว่า 681
โทรศัพท์ 0289-76-0110

อนึ่ง การทำเรื่องแปลใบขับขี่ต่างประเทศนั้นต้องให้สถานกงสุลประจำประเทศหรือ สมาพันธ์รถยนต์ของญี่ปุ่น (JAF) แปลเท่านั้น

สอบถามรายละเอียด สมาพันธ์รถยนต์ของญี่ปุ่น สาขาโทจิหงิ (JAF)
ที่อยู่ อุซึโนมิยะ ชิ อิมามิย่า 2 - 4 - 6
โทรศัพท์ 028-659-3231
วันเวลาที่รับเรื่อง 10:00 - 17:00 (วันเสาร์・วันอาทิตย์・วันแดง・วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่หยุด)

การคมนาคม

ภายในอำเภอนี้ มีรถไฟสาย JR และสายโทบุ จากสถานีรถไฟอุซึโนมิยะก็จะมีรถเมล์ของบริษัท คังโต และบริษัท โทย่า วิ่งนอกจากรถเมล์ของบริษัท JR แล้วยังมีรถเมล์ ที่วิ่งภายในเมือง ชื่อรถ คิบุนะ และยังมีรถ เมลล์ วิ่ง ไป คามิคะวาอุจิ・ท้องถิ่นคาวาจิ และ มีรถบัส ที่วิ่งขึ้นทางด่วน นั่งรถบัส นี้ ไป สนามบิน และ ต่างจังหวัด ได้

ติดต่อถามรายละเอียด โทรศัพท์ URL
คังโตชิโดชะ สำนักงานใหญ่ 028-634-8131 https://www.kantobus.co.jp
JR คังโตบัส สาขา อุซึโนมิยะ 028-687-0671 http://www.jrbuskanto.co.jp/office/utsunomiya.html
รถบัส ที่วิ่งไป มา ภายในเมือง  ( คิบุนะ ) 028-634-8133 https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kotsu/kokyo/1006069.html
รถบัสที่วิ่งในท้องถิ่น คามิ คาวาจิ 028-674-2301 https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kotsu/kokyo/1006071.html
คังโตชิโดชะ คูโก บัส 028-638-1730 https://www.kantobus.co.jp/airport/airline.php

ขึ้นรถแท๊กซี่ได้จากหน้าสถานีรถไฟฟ้าหรือโทรศัพท์เรียกให้มารับที่บ้านก็ได้ค่ารถนั้นขึ้นอยู่และความใหญ่ของรถกับระยะทาง ตลอดจนเวลาที่เรียก ในยามวิกาล ต้องเสียค่ารถเพิ่มขึ้น