โฮม » เกี่ยวกับ UCIA » สาระสำคัญ

สาระสำคัญ

การก่อตั้ง/เรื่องราวความเป็นมา

 NPO นิติบุคคลสมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติอำเภออุซึโนมิยะนี้ ชาวเมืองเป็นหลักสำคัญในการแลกเปลี่ยนนานาชาติ ที่มีสาขา อย่างมากมาย (UCIA) ให้การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือในหลากหลายวัฒนธรรมให้เข้าใจซึ่งกันและกัน อำเภอเมืองอุซึโนมิยะเป็นนานาชาติ และมีจุดมุ่งหมายอยากให้โลกสงบสุข (ตามบทกำหนดของสมาคมในข้อที่ 3)

ปี 1997 เดือน 4 กำเนิดหมู่คณะที่เป็นรั้วชั้นนอกของสมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติอำเภออุซึโนมิยะ
หมู่คณะที่เกี่ยวข้องของสมาคมนานาชาติ ก็ได้รับมอบหมายในกิจกรรม การแลกเปลี่ยนระหว่างเมือง บ้านพี่ เมืองน้อง
ส่งเสริมภารกิจนานาชาติ ในด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นและเปิดการ แนะนำในด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น
ปี 2008 เดือน 9 นิติบุคคลที่ทำกิจกรรมโดยไม่หวังผล (นิติบุคคล NPO) กำเนิดสมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ อำเภออุซึโนมิยะ
ภารกิจส่งเสริมกิจกรรมการสอนให้ความรู้ในด้านภาษาญี่ปุ่น และทำหน้าที่แก้ไขปัญหาให้เบาบางลง คือเป้าหมายขององค์กร

เครื่องหมายนี้หลังจากเปิดมาได้ 4 ปีก็ได้คัดเลือกจากผู้ที่ส่งมารวมออกแบบ อุซึโนมิยะย่อด้วยตัว U ซึ่งอยู่ในรูปหัวใจ คำว่าโลก (World ตัวย่อ W) หมายถึงการฝากข้อความในการแลกเปลี่ยน ด้วย