2 (คิงคิว) ฉุกเฉิน. รีบด่วน

อาชญากรรม (เกิดเหตุ)

 เมื่อเกิดเหตุ อาชญากรรม จะโทรฯแจ้งตำรวจให้ กด เบอร์ 110 รับเรื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
วิธีการโทรฯแจ้ง ให้พูดตามลำดับ

 1. บอกเนื้อหา ของเรื่องที่เกิดขึ้น「เช่น ขโมย!」
 2. บอก เวลา และสถานที่ๆเกิดเหตุ
 3. ในกรณีมีคนได้รับบาดเจ็บ ให้บอกสภาวะการของคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วย ( ตำรวจจะเรียกรถพยาบาลให้)
 4. บอกชื่อ และที่อยู่ของตัวเอง

อุบัติเหตุ

 เกิด อุบัติเหตุรถชน

 1. ให้ช่วยเหลือปฐมพยาบาล คนที่ได้รับบาดเจ็บก่อน
 2. กดโทรสัพท์ เบอร์110
 3. หมายเลขทะเบียนรถของคู่กรณี、หมายเลขใบอนุญาตขับขี่、ชื่อ นามสกุล、ที่อยู่、เบอร์โทรศัพท์、และอายุ เป็นต้น ถ้าได้รับบาดเจ็บจากการชนของรถ、ถึงจะเจ็บไม่มาก ก็ควรไปรับการตรวจจากแพทย์

ไฟไหม้ ฉุกเฉิน

 เกิดเพลิงไหม้ ในกรณีเรียกรถดับเพลิง หรือป่วยกระทันหัน ให้กดเบอร์119โทรฯเรียกได้ตลอด24ชั่วโมง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ที่สถานีดับเพลิง、 จะเป็นทั้งดับเพลิงและรถพยาบาล ตอนโทรฯ ให้บอกตามลำดับ

 1. คาจิ เดสสึ ไฟไหม้ค่ะ」 หรือ 「คิวคิว . ฉุกเฉิน ค่ะ」
 2. สถานที่เกิดเหตุ (มีสถานที่ๆเป็นเป้าหมาย (มีอะไรอยู่ใกล้บ้าง)
 3. บอกชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของตัวเอง ด้วย

ภัยพิบัติ

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีแผ่นดินไหว พายุ เกิดขึ้นบ่อยมาก เกิดภัยพิบัติขึ้นมาก็อย่า รีบร้อน ขอให้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้า
ควรเตรียมของที่จำเป็นที่จะต้องใช้ ในเวลาฉุกเฉิน เผื่อ ไว้ล่วงหน้ากันเถอะ
ตัวอย่างเช่น น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม วิทยุ ของกินในยามฉุกเฉิน ไม้ขีดไฟ เทียน ไฟฉาย ผ้าห่ม ผ้าขนหนู ยาที่ใช้ในยามฉุกเฉิน
สำเนา ที่ถ่ายเอกสาร บัตรไจริวการ์ดและหนังสือเดินทาง เป็นต้น
ข้อควรระวัง ในเวลาจะหลบภัย ดังต่อไปนี้

 1. จัดของที่จะนำติดตัวไปให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลบภัยด้วยการเดินเท้า
 2. ระวัง ภูเขาถล่ม ดินถล่ม
 3. ดูการแจ้งข่าวทาง ทีวี ฟังข่าวทางวิทยุ ที่แจ้งจากอำเภอและสถานีดับเพลิง ระวังในการฟังข่าว ให้ฟังข่าวที่ถูกต้อง
 4. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ กับคนรอบข้าง ในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน
  กำหนดสถานที่หลบภัยไว้ นัดกับ(คนในครอบครัวไว้)