โฮม » ข้อมูลข่าวสารการใข้ชีวิต » ไลฟฟุราย (สิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต)

ไลฟฟุราย (สิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต)

ไฟฟ้า

ไฟฟ้าเมืองอุซึโนมิยะนั้นกระจายไฟฟ้ามาจากโตเกียว และที่อื่นนี้ 100 โวลด์ 50Hz ถ้าเกิดไฟรั่วสวิทต์ของคัตเอาท์จะปิดเองเป็นการปิดกั้นไม่ให้ไฟฟ้ารั่วได้

ติดต่อสอบถาม โทเกียวเดนเรียกกุ โทจิหงิ คะสึ ทะมา เซ็นเตอร์
โทรศัพท์ 0120-995-111 (ตอนย้ายบ้าน เปลี่ยนสํญญา)
0120-995-111(การย้ายบ้าน、การเปลี่ยนสัญญา)
0120-995-112(ไฟฟ้าดับ、ค่าไฟฟ้า เป็นต้น)
เวลารับเรื่อง จันทร์ – เสาร์ 9:00 - 17:00 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

แก๊ส

ประเภทของแก๊ส โทเกียวแก๊ส ที่แจกจ่ายมามาจาก โทจิแก๊ส อันไหนก็ใช้ได้ภาชนะการบรรจุอาจจะไม่เหมือนกันก่อนจะซื้อให้ทตรวจดูให้ดีก่อนในเวลาที่สงสัยว่าแก๊สจะรั่ว ให้ปิดหัวแก๊สก่อน เปิดหน้าต่าง ห้ามใช้เครื่องไฟฟ้าทุกชนิด และห้ามจับสวิทไฟ สายไฟ อย่างเด็ดขาด รีบโทรศัพท์ ติดต่อไปยังบริษัทแก๊ส ที่ใช้บริการอยู่

<แจ้งเรื่องแก๊สรั่ว>ในกรณีที่ใช้ แก๊ส ของบริษัท โตเกียวก๊าซ
ติดต่อสอบถาม โทเกียวแก๊ส ศูนย์บริการลูกค้า (โอเกี๊ยกซังมะ เซ็นเตอร์)
โทรศัพท์ 0570-002 299 (รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง)

น้ำปะปา

น้ำปะปาดื่มได้ ถ้าน้ำขุ่น หรือมีน้ำรั่วออกมา ให้ติดต่อไปยังที่ โจเงะ ซุยโด เกียวกุ ไฮซุย คังรี เซ็นเตอร์ (ที่ควบคุมดูแลเรื่องน้ำปะปา)
เพื่อไม่ให้น้ำปะปาแข็งตัว ควรใช้ผ้าพันที่หัวก๊อกน้ำที่ยื่นออกมา โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ให้เปิดก๊อกให้น้ำไหลนิดๆ เป็นการป้องกันไม่ให้น้ำปะปาแข็งตัวได้

ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะชิ โจเกะ ซุยโดเกียวกุ ไฮซุย คังรีเ ซ็นเตอร์
โทรศัพท์ 028-616-1331

โทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์พกพา (มือถือ) ซื้อที่ เคไตยเดงวะช๊อบหรือจะไปซื้อที่ร้านขายเครื่องไฟฟ้าก็ได้ตอนไปซื้อต้องนำบัตร ไจริว กับ หนังสือเดินทางไปดว้ย