โฮม » ข้อมูลข่าวสารการใข้ชีวิต » ไลฟฟุราย (สิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต)

ไลฟฟุราย (สิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต)

ไฟฟ้า

ไฟฟ้าเมืองอุซึโนมิยะนั้นกระจายไฟฟ้ามาจากโตเกียว 100 โวลด์ 50Hz ถ้าเกิดไฟรั่วสวิทต์ของคัตเอาท์จะปิดเองเป็นการปิดกั้นไม่ให้ไฟฟ้ารั่วได้

ติดต่อสอบถาม โทเกียวเดนเรียกกุ โทจิหงิชิเต้น
สถานที่ อุซึโนมิยะชิ บะบาโดโอรี 1-1-11
โทรศัพท์ 0120-995-111
เวลารับเรื่อง จันทร์ - ศุกร์: 9:00 - 19:00, เสาร์: 9:00 - 18:00 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

แก๊ส

ประเภทของแก๊ส โทเกียวแก๊ส ที่ขายรวมกันในเมือง แก๊สถัง อันไหนก็ใช้ได้ภาชนะการบรรจุอาจจะม่เหมือนกันก่อนจะซื้อให้ทตรวจดูให้ดีก่อนในเวลาที่สงสัยว่าแก๊สจะรั่ว อย่าจุดไฟหรือเปิดสวิทต่างๆเด็ดขาดให้เปิดหน้าต่างและปิดหัวแก๊ส แล้วรีบติดต่อไปยังบริษัทแก๊ส

<แจ้งเรื่องแก๊สรั่ว>
ติดต่อสอบถาม โทเกียวก๊าซ อุซึโนมิยะ ชิเต้น
โทรศัพท์ 028-634-1911

น้ำปะปา

น้ำปะปาดื่มได้ ถ้าน้ำขุ่น หรือมีน้ำรั่วออกมา ให้ติดต่อไปยังที่ โจเงะ ซุยโด เกียวกุ ไฮซุย คังรี เซ็นเตอร์ (ที่ควบคุมดูแลเรื่องน้ำปะปา)
เพื่อไม่ให้น้ำปะปาแข็งตัว ควรใช้ผ้าพันที่หัวก๊อกน้ำที่ยื่นออกมา โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ให้เปิดก๊อกให้น้ำไหลนิดๆ เป็นการป้องกันไม่ให้น้ำปะปาแข็งตัวได้

ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะชิ โจเกะ ซุยโดเกียวกุ ไฮซุย คังรีเ ซ็นเตอร์
โทรศัพท์ 028-616-1331

โทรศัพท์

โทรฯจากโทรศัพท์บ้าน ไปบริษัท (NTT) 116

ติดต่อสอบถาม NTT
โทรศัพท์ 116
เวลารับเรื่อง 9:00 - 21:00, หยุดในช่วงสิ้นปี และต้นปีใหม่

โทรศัพท์พกพา (มือถือ) ซื้อที่ เคไตยเดงวะ ช๊อบหรือจะไปซื้อที่ร้านขายเครื่องไฟฟ้าก็ได้ตอนไปซื้อต้องนำใบต่างด้าวกับหนังสือเดนทางไปดว้ย
นอกจากนี้ ถ้าต้องการโทรฯทางไกลออกจากญี่ปุ่น 「อาคเซส คร์อส → 010 → เบอร์โทรฯ → เบอร์รหัส → หมายเลขของผู้ที่จะติดต่อด้วย」 กดหมายเลขตามขั้นตอน รายละเอียดให้สอบถามได้จากที่บริษัทโทรศัพท์