โฮม » ข้อมูลข่าวสารการใข้ชีวิต » คลอดบุตร・เลี้ยงดูบุตร

คลอดบุตร・เลี้ยงดูบุตร

สมุดคู่มือสุขภาพแม่และลูก

เมื่อตั้งครรภ์และไปแจ้งที่อำเภอแล้วทางอำเภอจะให้สมุดคู่มือสุขภาพแม่และเด็กสมุดนี้จะมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ ภาษา
โปรตุเกส ภาษาสเปญ ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาเกาหลี ภาษา เวียดนาม ถามรายละเอียดได้ที่แผนกโดยตรง
ระบบการทำเรื่องช่วยเหลือการบำบัดรักษาและ ผดุงครรภ์ พร้อมกัน

สำหรับ ผู้ที่ตั้งครรภ์ หลังคลอดบุตร
ของที่ต้องนำไปด้วย แจ้งการตั้งครรภ์ บัตรรับรองว่ามีประกันภัยสุขภาพ สมุดธนาคาร อิงกัง มายนัมเบอร์
ช่องรับเรื่อง แผนกครอบครัวที่มีลูก ช่องที่ด้านสุขภาพ สวัสดิการ ปรึกษารวม สวัสดิการฮิราอิชิ・โทมิย่า・ศูนย์ชาวเมืองท้องถิ่น สึนะตะกาว่า ศูนย์ชาวเมือง อำเภอ ตำบล ท้องถิ่น คาวาจิ
ติดต่อสอบถาม อุซึโนมิยะ ชิ  โคโดโม คะเตกะ (แผนกครอบครัวที่มีลูก)
โทรศัพท์ 028-632-2388

ระบบการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ตั้งครรภ์

ผู้ที่ตั้งครรภ์ที่พำนักอยู่ในอำเภอเมืองอุซึโนมิยะ จะใช้ประกันภัยสุขภาพในการบำบัดรักษาไม่ได้ (ส่วนที่ตัวเองจ่ายไป) ที่อำเภออุซึโนมิยะมีระบบให้การช่วยเหลือ ช่วยสำหรับในกรณีที่ไปหาหมอหรือเข้าโรงพยาบาลเท่านั้น

สำหรับ หญิงที่ตั้งครรภ์ และได้รับการรับรองและช่วยในค่าบำบัดรักษา
สำหรับในช่วง ตั้งแต่วันที่ไปแจ้งและรับสมุดคู่มือแม่และเด็ก จนถึงวันคลอดบุตร หรือ (แท้งบุตร)
การทำเรื่องเกี่ยวกับการขอรับเงินช่วยค่าบำบัดรักษา
  1. ใบคำร้องขอความช่วยเหลือ โดยนำใบเสร็จรับเงินที่ทางโรงพยาบาลออกให้ ใบรับรองในการรักษาว่ามีอะไรบ้าง
  2. ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือได้ที่ ช่องรับเรื่องของอำเภอ
  3. จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้โดยการโอนเข้าบัญชี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุซึโนมิยะ ชิ โคโดโม คะเต กะ
โทรศัพท์ 028-632-2296

การฉีดยา(วัคซีน)ป้องกัน

วัคซีนนั้นมีไว้เพื่อช่วยป้องกันการติดต่อของโรค หรือถ้าได้รับเชื้อก็จะเบาบางลง
การฉีดวัคซีนป้องกัน มีกำหนดให้ฉีด และให้ฉีดได้อย่างอิสระ ถ้าเด็กลงทะเบียนพำนักอาศัยอยู่ในเมืองอุซึโนะมิยะ และไปรับการฉีดวัคซีนตามกำหนด ก็จะไม่เสียค่าวัคซีน
จะไปฉีดวัคซีนต้องนำสมุดคู่มือสุขภาพแม่และเด็กไปด้วยสอบ ถามล่วงหน้าที่องค์กรการรักษาว่าจะมีการฉีดวัคซีนเมื่อไร จะรับการฉีดวัคซีนให้ ดูจากเว็บไซด์ ถึงวันเวลา การฉีดยาป้องกัน ตรวจสอบดูให้แน่ใจแล้วจึงไปรับการฉีดยาป้องกัน
ดูสถานที่องค์กร ที่จะไปรับการฉีดยาป้องกัน ดูจากคู่มือ เคนโกว ซึกุรี ที่มีแจกให้สาธารณะสุข ศูนย์ชาวเมืองทุกแห่ง
หรือจะดูจาก โฮมเพจ ก็ได้ บางโรงพยาบาล อาจจะต้องจองล่วงหน้า หรือ ดำเนินการตาม วัน เวลา ที่กำหนดไว้ ควรโทรฯไปสอบถามให้แน่ใจก่อนที่จะไป

●Link●
ริงก์ 【กำหนดการฉีดวัคซีน ป้องกัน เด็ก】การฉีดวัคซีนป้องกัน ศูนย์ วิจัย (10 ภาษา)
http://www.yoboseshu-rc.com/publics/index/8/

【คู่มือแนะนำการใช้ชีวิต】การฉีดวัคซีนป้องกัน หน้าที่ 41ถึง 44
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/about/1007962.html

【ดูจากตาราง กำหนดให้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกัน ขององค์กร การรักษา】
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/383/300918iryoukikannitirann.pdf

สอบถามรายละเอียด อุซึโนมิยะ ชิ โฮเก้น โยโบ กะ (แผนกประกัน และป้องกัน)
โทรศัพท์ 028-626-1114

ระบบการให้ความช่วยเหลือในการบำบัดรักษาเด็ก

เด็กเล็ก จนถึง มัธยม 3 ที่พำนักอยู่ในเมืองอุซึโนมิยะกรณีที่ ป่วยหรือบาดเจ็บต้องให้แพทย์บำบัดรักษา (ค่ารักษาที่จ่ายไป) ทางอำเภออุซึโนมิยะก็มีระบบช่วยค่ารักษา
ตอนที่พาเด็กไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลให้แสดงใบรับรองว่าเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือกับใบโฮเก้นที่ช่องรับเรื่องและไม่ต้องจ่ายเงิน จะช่วยสำหรับ ตอนที่ไปรับการรักษากับเข้าโรงพยาบาลรักษาตัว
ผู้ที่ต้องการใช้ระบบการช่วยเหลือในค่าบำบัดรักษาต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองในคุณสมบัติก่อน ไปขอทำเรื่องได้ที่ช่องรับเรื่องที่ทำการอำเภอ

สิ่งที่ต้องนำมาในเวลาขอทำเรื่อง เคงโกโฮเก้นโชที่มีชื่อของเด็ก อิงกัง สมุดบัญชีธนาคาร
ช่องที่ขอดำเนินเรื่อง ที่ช่องปรึกษา ประกันภัยสุขภาพกับการสวัสดิการทั่วไป โคโดโมะคะเตกะ (ครอบครัวที่มีเด็ก)
ที่ ศูนย์ชาวเมืองทุกแห่ง และที่ สำนักงาน สาขา
กรณีที่จ่ายค่ารักษาที่ช่องจ่ายเงิน ใบคำร้องและต้องมีใบเสร็จรับเงินที่ทางโรงพยาบาลออกให้แนบมาด้วยว่ามีการรักษาพยาบาล ออกใบรับรองบ่งบอกว่าใช้ประกันไปจำนวนกี่แต้ม
ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือที่ช่องรับเรื่อง
จะส่งเงินช่วยเหลือคืนให้ทางธนาคาร
สอบถามได้ที่ อำเภออุซึโนมิยะ ชิ (แผนก) โคโดโมะ คะเตกะ
โทรศัพท์ 028-632-2296

ระบบเงินช่วยในการบำบัดรักษาของครอบครัวที่เลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียว

สำหรับครอบครัวที่มีแต่พ่อ หรือแม่ เพียงคนเดียวเลี้ยงดูจนเด็กอายุจวนจะครบ 18 ปี นำกฎของประกันภัยสุขภาพมาใช้ถ้าได้รับการตรวจรักษาก็ต้องเสียค่าบำบัดรักษา (ต้องจ่ายเงินเอง) ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ ขึ้นอยู่ภายใต้วงจำกัดรายได้ด้วย

สำหรับ ครอบครัวที่มีแม่กับลูกหรือพ่อกับลูกหรือพ่อแม่ลูกนั้น(ปีที่เด็กอายุจะครบ18ปีจนถึงปลายปีการศึกษา)
สิ่งที่ต้องนำมาด้วยในการทำเรื่องรับรองว่ามีคุณสมบัติ ใบโฮเกน สมุดธนาคาร อิงกัง
ช่องที่รับทำเรื่องว่ามีคุณสมบัติ โคโดโมะคะเต กะ
กรณีจ่ายค่าบำบัดรักษาช่องที่จ่ายเงิน โคโดโมะคะเตกะ ปรึกษาด้านประกันภัยสุขภาพและสวัสดิการสังคม
ปรึกษาที่ศูนย์ชาวเมืองทุกแห่ง และที่สำนักงานสาขา
ถามรายละเอียด อำเภออุซึโนมิยะ โคโดโมะ คะเต กะ
โทรศัพท์ 028-632-2386