โฮม » แปลเอกสาร・ล่ามแปลภาษา

UCIA การติดต่อสื่อสาร แปลเอกสาร/ล่าม

 UCIA นี้เป็นองค์กรที่จะติดต่อดำเนินเรื่องนานาชาติ ให้ราบรื่นด้วยดี  และเป็นที่ช่วยติดต่อสื่อสารของชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นที่เดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องแปลเอกสารและล่ามแปลภาษา
 ในปัจจุบันมี 17 ภาษาด้วยกัน (ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน/ภาษาโปรตุเกต/ภาษาสเปน/ภาษาไทย/ภาษาฝรั่งเศส/และภาษาเกาหลี เป้นต้น) มีจำนวน 53 รายที่ลงทะเบียนไว้  ช่วยในการสื่อสาร  แปลเอกสาร/ล่ามแปลภาษา  ทุกๆคนที่ลงทะเบียนไว้นี้ ล้วนแล้วแต่มีความสามารถถึงขั้นทำธุระกิจด้านแปลเอกสาร และเป็นล่ามแปลภาษา  แต่มีจิตใจที่จะช่วยเหลือ อย่างไม่หวังผลกำไร
 กิจการ ราคาแปลเอกสาร/ล่ามแปลภาษา ตามในตารางข้างล่างนี้ หลังจากรับเรื่องแล้วต้องใช้เวลา 1 อาทิตย์
 ขอให้มาปรึกษาได้อย่างสบายใจ

  เนื้อหา จำนวนราคาค่าแปลต่างๆ ราคา(รวมภาษีแล้ว)
แปลเอกสาร แปลเอกสารแนะนำในเรื่องต่างๆ ขนาดไซร้ A4 แผ่นละ 3,150 เยน
เอกสารที่พิเศษเฉพาะด้าน 5,250 เยน
ล่ามแปล เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ภารกิจทำความเข้าใจนานาชาติ ล่ามที่จะพาไปนำเที่ยว และเข้าชมในที่ต่างๆ 1 ชั่วโมง 2,100 เยน
ครึ่งวัน 5,250 เยน
1 วัน 10,500 เยน

ข้อควรสังเกต:

  1. ตารางราคานี้เป็นแค่เพียงเกณฑ์มาตราฐาน อาจจะเปลี่ยนแปลงราคาขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสารที่จะแปลด้วย
  2. อาจจะขอเรียกเก็บค่าเดินทางต่างหากก็มี