โฮม » คอร์สเรียนภาษาต่างประเทศ

คอร์สเรียนภาษาต่างประเทศ

 คณะกรรมการภาษาต่างประเทศของ UCIA ได้เปิดโอกาสสำหรับชาวเมืองให้เข้ามาเรียนภาษาต่างประเทศและเพื่อการเรียนต่อไปจึงจัดให้มีการเรียนในหลักสูตร ชั้นต้น ชั้นกลางให้แก่ผู้ที่เรียนต่อไป บนถนนหนทางถ้าถูกชาวต่างประเทศทักทายหรือสอบถามจะได้เข้าใจและตอบคำถามกับพูดคุยกันได้อย่างสนุกสนาน
 กิจกรรมหลักสูตรการเรียนนี้จัดทำโดยกรรมการและสมาชิกของ UCIA และสามารถเปิดคอร์สเรียนภาษาต่างประเทศใหม่ได้ด้วย

ภาษาที่เรียน ชื่อคอร์สเรียน ระยะเวลาที่เปิดสอน
ภาษาอังกฤษ สำหรับรุ่นผู้ใหญ่ เดือน 4~เดือน 9
สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยว เดือน 4~เดือน 7
ทุกเดือนจะมีการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ตลอดทั้งปี
ภาษาฝรั่งเศส สำหรับผู้เริ่มแรกเรียน เดือน 4~เดือน 9
ชั้นต้น เดือน 4~เดือน 9
ภาษาจีน ชั้นต้น เดือน 4~เดือน 9
ชั้นต้นชั้นกลาง เดือน 4~เดือน 3
ภาษาสเปน สำหรับผู้เริ่มแรกเรียน เดือน 4~เดือน 9
ผู้เริ่มแรกเรียน 2
ชั้นต้น
เดือน 4~เดือน 3
ชั้นกลาง ตลอดทั้งปี
ภาษาเกาหลี สำหรับผู้เริ่มแรกเรียน เดือน 4~เดือน 9

 เกี่ยวกับรายละเอียด ให้ดูจากหน้า หลักสูตรการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) หรือสอบถามได้ที่ UCIA (โทรศัพท์: 028-616-1870)